1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>
 • foto16.jpg
 • foto7.jpg
 • foto3.jpg
 • foto4.jpg
 • foto5.jpg
 • foto9.jpg
 • foto2.jpg
 • foto6.jpg
 • foto10.jpg
 • foto13.jpg
 • foto1.jpg
 • foto0.jpg
 • foto11.jpg
 • foto14.jpg
 • foto12.jpg
 • foto8.jpg

ANUNȚ FUNCȚIE VACANTĂ - SPECIALIST DIRECȚIA DEZVOLTARE TERITORIALĂ

A N U N Ţ

   

Consiliul raional Cimişlia 

anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice  vacante

 

Specialist, Direcţia dezvoltare teritorială

 

Scopul general al funcţiei:

Administrarea procesului de proiectare, construcţie, reconstrucţie, reparaţie şi întreţinere a gospodăriei comunale, fondului locativ şi amenajarea terenurilor.

 

Sarcinile de bază:

1.Promovarea politicii şi strategiei statului în domeniul ecologiei, construcţiei, întreţinerii şi exploatării reţelelor inginereşti şi fondului locativ.

2. Asigurarea executării calitative a lucrărilor  de construcţie reconstrucţie, reparaţie şi exploatare a sistemelor de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apei, de gazificare, de termoficare, salubrizare a localităţilor, depozitarea şi utilizarea deşeurilor menajere.

3.Asigurarea calităţii construcţiei de locuinţe şi exploatării fondului locativ proprietate a raionului Cimişlia.

4.Asigurarea elaborării şi implementării măsurilor ce ţin de conservarea resurselor termoenergetice, utilizarea resurselor netradiţionale şi renovabile, sistemelor de evidenţă şi reglare automată a consumului de energie.

5.Acordarea consiliilor locale, primăriilor sprijin şi asistenţă logistică în domeniul  elaborării proiectelor investiţionale, atragerii investiţiilor şi implementarea proiectelor de construcţie, reconstrucţie, reparaţie a reţelelor inginereşti, salubrizarea a localităţilor, depozitarea şi utilizarea deşeurilor menajere.

 

Condiţii de participare la concurs:

Condiţii de bază:

-          Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

-          Posedarea limbii de stat şi a limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;

-          Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;

-          Lipsa antecedentelor penale nestinse infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

-          Neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

 

Cerinţe specifice:

Studii:  Superioare.

 

Experienţă profesională: preferabil în domeniul complementar funcției sau în administrația publică. 

 

Cunoştinţe: cunoaşterea legislaţiei în domeniu, a modului de funcţionare a  autorităţilor publice, cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet, cunoaşterea cel puţin a unei limbi de circulaţie internaţională la nivel avansat citit/scris/vorbit, a limbii ruse la nivel avansat: citit/scris/vorbit.

 

Abilităţi: lucru cu informaţia, analiză, sinteză, planificare, organizare, elaborarea documentelor, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă, utilizarea mijloacelor tehnice, computerul, abilități de a întocmi devize de cheltuieli.

 

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de  iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/ prin e-mail Dosarul de concurs:

-   formularul de participare;

-   copia buletinului de identitate;

-   copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de

     perfecţionare profesională şi/sau de specialitate;            

-    originalul şi copia carnetului de muncă;

-   cazierul judiciar.

 

Data  limită  de depunere  a  Dosarului de concurs –31 mai 2017           

Telefon  -   0241 2-20-58; 0241 2-11-71.

adresa poştală  -   or. Cimişlia, bd. Şt. cel Mare, nr. 12

 

BIBLIOGRAFIA:

Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public

- Legea nr.158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

- Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;

- Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;

- Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea și combaterea corupției;

- Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiționare.

 

Acte  normative  în  domeniul  administraţiei  publice  locale

- Legea nr.436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

- Legea nr.438 din 18 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;

-  Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;

- Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;

 

Acte normative în domeniul de specialitate

- Hotărîrea Guvernului nr.285 din 23.05.1995 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente;

-   Legea privind calitatea în construcţii nr.721 din 02.02.1996;

-    Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr.1402 din 24.10.2002;                                                          

-    Lega   nr.835 din 17.05.1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului.

Activităţi planificate

2017
Octombrie
Lu 29162330
Ma 310172431
Mr 4111825 
Jo 5121926 
Vn 6132027 
Sb 7142128 
Dm18152229 

Arhiva evenimentelor

Referinţe utile

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Opinie Publică

Vizitatori on-line

Avem 73 vizitatori online

Total vizitatori

Membri : 12
Conţinut : 1247
Număr afişări conţinut : 666590