1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>
 • foto16.jpg
 • foto13.jpg
 • foto14.jpg
 • foto6.jpg
 • foto2.jpg
 • foto10.jpg
 • foto12.jpg
 • foto7.jpg
 • foto1.jpg
 • foto8.jpg
 • foto0.jpg
 • foto4.jpg
 • foto5.jpg
 • foto11.jpg
 • foto3.jpg
 • foto9.jpg

ANUNȚ FUNCȚIE VACANTĂ - SPECIALIST DIRECȚIA DEZVOLTARE TERITORIALĂ

A N U N Ţ

   

Consiliul raional Cimişlia 

anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice  vacante

 

Specialist, Direcţia dezvoltare teritorială

 

Scopul general al funcţiei:

Administrarea procesului de proiectare, construcţie, reconstrucţie, reparaţie şi întreţinere a gospodăriei comunale, fondului locativ şi amenajarea terenurilor.

 

Sarcinile de bază:

1.Promovarea politicii şi strategiei statului în domeniul ecologiei, construcţiei, întreţinerii şi exploatării reţelelor inginereşti şi fondului locativ.

2. Asigurarea executării calitative a lucrărilor  de construcţie reconstrucţie, reparaţie şi exploatare a sistemelor de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apei, de gazificare, de termoficare, salubrizare a localităţilor, depozitarea şi utilizarea deşeurilor menajere.

3.Asigurarea calităţii construcţiei de locuinţe şi exploatării fondului locativ proprietate a raionului Cimişlia.

4.Asigurarea elaborării şi implementării măsurilor ce ţin de conservarea resurselor termoenergetice, utilizarea resurselor netradiţionale şi renovabile, sistemelor de evidenţă şi reglare automată a consumului de energie.

5.Acordarea consiliilor locale, primăriilor sprijin şi asistenţă logistică în domeniul  elaborării proiectelor investiţionale, atragerii investiţiilor şi implementarea proiectelor de construcţie, reconstrucţie, reparaţie a reţelelor inginereşti, salubrizarea a localităţilor, depozitarea şi utilizarea deşeurilor menajere.

 

Condiţii de participare la concurs:

Condiţii de bază:

-          Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

-          Posedarea limbii de stat şi a limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;

-          Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;

-          Lipsa antecedentelor penale nestinse infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

-          Neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

 

Cerinţe specifice:

Studii:  Superioare.

 

Experienţă profesională: preferabil în domeniul complementar funcției sau în administrația publică. 

 

Cunoştinţe: cunoaşterea legislaţiei în domeniu, a modului de funcţionare a  autorităţilor publice, cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet, cunoaşterea cel puţin a unei limbi de circulaţie internaţională la nivel avansat citit/scris/vorbit, a limbii ruse la nivel avansat: citit/scris/vorbit.

 

Abilităţi: lucru cu informaţia, analiză, sinteză, planificare, organizare, elaborarea documentelor, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă, utilizarea mijloacelor tehnice, computerul, abilități de a întocmi devize de cheltuieli.

 

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de  iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/ prin e-mail Dosarul de concurs:

-   formularul de participare;

-   copia buletinului de identitate;

-   copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de

     perfecţionare profesională şi/sau de specialitate;            

-    originalul şi copia carnetului de muncă;

-   cazierul judiciar.

 

Data  limită  de depunere  a  Dosarului de concurs –31 mai 2017           

Telefon  -   0241 2-20-58; 0241 2-11-71.

adresa poştală  -   or. Cimişlia, bd. Şt. cel Mare, nr. 12

 

BIBLIOGRAFIA:

Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public

- Legea nr.158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

- Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;

- Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;

- Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea și combaterea corupției;

- Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiționare.

 

Acte  normative  în  domeniul  administraţiei  publice  locale

- Legea nr.436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

- Legea nr.438 din 18 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;

-  Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;

- Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;

 

Acte normative în domeniul de specialitate

- Hotărîrea Guvernului nr.285 din 23.05.1995 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente;

-   Legea privind calitatea în construcţii nr.721 din 02.02.1996;

-    Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr.1402 din 24.10.2002;                                                          

-    Lega   nr.835 din 17.05.1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului.

Activităţi planificate

2018
Februarie
Lu 5121926
Ma 6132027
Mr 7142128
Jo181522 
Vn291623 
Sb3101724 
Dm4111825 

Arhiva evenimentelor

Referinţe utile

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Opinie Publică

Vizitatori on-line

Avem 254 vizitatori online

Total vizitatori

Membri : 12
Conţinut : 1278
Număr afişări conţinut : 751769