1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>
 • foto2.jpg
 • foto12.jpg
 • foto9.jpg
 • foto6.jpg
 • foto10.jpg
 • foto0.jpg
 • foto1.jpg
 • foto14.jpg
 • foto3.jpg
 • foto11.jpg
 • foto8.jpg
 • foto13.jpg
 • foto4.jpg
 • foto7.jpg
 • foto5.jpg
 • foto16.jpg

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante

A N U N Ţ      

Consiliul raional Cimişlia 

anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante

șef Direcția Învățămînt General

 

Scopul general al funcţiei:

Promovarea și realizarea politicii educaționale a statului, aplicarea prevederilor legislației învățămîntului și a actelor normative care reglementează raporturile în domeniul învățămîntului, a ordinelor și instrucțiunilor Ministerului Educației, Consiliului Raional, inclusiv realizarea hotărîrilor și măsurilor adoptate de consiliul consultativ și consiliul administrativ al direcției.

 

Sarcinile de bază:

1) determină orientările prioritare şi coordonează elaborarea politicilor locale de organizare, funcţionare şi dezvoltare a învăţămîntului;
2) reprezintă organul local de specialitate în relaţiile cu instituţiile, organele şi organizaţiile centrale şi locale, alte persoane juridice, mediul de afaceri, societatea civilă şi persoanele fizice;

3) administrează personalul, asigură şi monitorizează perfecţionarea profesională a personalului Direcției învățămînt;
4) asigură analiza eficienţei reţelei instituţiilor de învăţămînt general aflate în subordine, în baza indicatorilor de randament economic şi performanţă;
5) asigură transportarea elevilor la instituţiile de circumscripţie;

6) propune priorităţile politicii investiţionale, coordonează realizarea programelor de dezvoltare a infrastructurii instituţiilor de învăţămînt publice aflate în subordine şi monitorizează eficienţa utilizării resurselor;

 

Condiţii de participare la concurs:

Condiţii de bază:

 • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova
 • Posedarea limbii de stat şi a limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 • Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
 • Lipsa antecedentelor penale nestinse infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • Neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Cerinţe specifice:

Studii:  Superioare.

Experienţă profesională: minim 3 ani experiență profesională în domeniul învățămîntului, preferabil în administrația publică.  

Cunoştinţe: cunoaşterea legislaţiei în domeniu, cunoaşterea modului de funcţionare a autorităţilor publice, cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet, cunoaşterea cel puţin a unei limbi de circulaţie internaţională la nivel avansat citit/scris/vorbit, a limbii ruse la nivel avansat: citit/scris/vorbit.

Abilităţi: planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare, lucru cu informaţia, analiză, sinteză, elaborarea documentelor, consultare, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de  iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctulitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/ prin e-mail Dosarul de concurs:

-   formularul de participare

-   copia buletinului de identitate

-   copiile dimplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de

     perfecţionare profesională şi/sau de specialitate;            

-    originalul şi copia carnetului de muncă;

-   cazierul judiciar.

 

Data limită de depunere a Dosarului de concurs - 12 august 2016           

Telefon  -   0241 2-20-58; 0241 2-11-65; 0241-2-27-48; 0241-2-33-00.

adresa poştală  -   or. Cimişlia, bd. Şt. cel Mare, nr. 12

 

Bibliografia:

Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public

-  Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

- Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;

-   Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;

-  Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea și combaterea corupției;

Acte  normative  în  domeniul  administraţiei  publice  locale

-   Legea nr.436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

-   Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;

Acte normative în domeniul de specialitate

 • Codul Educației al Republicii Moldova;
 • Strategia de dezvoltare sectorială de dezvoltare pentru anii 2014-2020. Educația 2020;
 • Hotărîrea Guvernului nr.404 din 16.06.2015 Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a organului local de specialitate în domeniul învățămîntului și a structurii-tip a acestuia;
 • Hotărîrea Guvernului nr.868 din 08.10.2014 privind finanțarea în bază de cost standard per elev a instituțiilor de învățămîntprimar și secundar general din subordinea APL de nivelul al doilea;

 

 

Activităţi planificate

2018
Februarie
Lu 5121926
Ma 6132027
Mr 7142128
Jo181522 
Vn291623 
Sb3101724 
Dm4111825 

Arhiva evenimentelor

Referinţe utile

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Opinie Publică

Vizitatori on-line

Avem 271 vizitatori online

Total vizitatori

Membri : 12
Conţinut : 1278
Număr afişări conţinut : 751795