×

Organigrama

Anexa nr.7  

       la decizia Consiliului raional

             nr 09/06  din  06.12.2013

Organigrama, limita statelor de personal

 ale aparatului preşedintelui raionului, secţiilor, direcţiilor,

instituţiilor publice finanţate de la bugetul raional pe anul 2014

 

 

2406 afișări