×
Convocarea Consiliului raional Cimişlia în şedinţă ordinară

21 februarie 2020

În conformitate cu prevederile art. 45 alin.(1), (3), art.54 alin.(1) din Legea nr.436/2006 privind administraţia publică locală şi în baza dispoziţiei preşedintelui nr. 27-d din 21 februarie 2020, se convoacă Consiliul raional Cimișlia în şedinţă ordinară la data de 06 martie 2020, ora 10.00, sala mare de şedinţe a Consiliului raional Cimişlia, bd. Ștefan cel Mare, 12. […]

ANUNȚ privind consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la inițierea proiectelor de menire socio-economică”

20 februarie 2020

    Direcția  Finanțe a Consiliului raional Cimișlia inițiază, începînd cu data de 20.02.2020, consultarea publică a proiectului de decizie pentru inițierea proiectului ”Poligonul de Depozitare a Deșeurilor pentru raionul Cimișlia” și proiectul ”Complexul Sportiv  Regional în orașul Cimișlia”.  Scopul proiectului este elaborarea Conceptelor și Proiectele tehnice a inițiativei date, în termen de două luni. Proiectul […]

Anunț public în atenția cetățenilor!

18 februarie 2020

În conformitate cu art. 10 al Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, informăm opinia publică despre accesul la proiectele de decizii și la materialele aferente acestora pe pagina oficială www.raioncimislia.md, subdiviziunea transparență decizională, compartimentul proiecte de decizii. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la numărul de telefon 0241 22058.

Vizita Ministrului Apărării al Republicii Moldova – Victor GAICIUC a fost contramandată!

17 februarie 2020

Stimați cetățeni! Vă anunțăm despre contramandarea vizitei în raionul Cimișlia a Domnului Victor GAICIUC, Ministrul Apărării al Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut astăzi, 17 februarie 2020, de către Cancelaria de Stat a Republicii Moldova. Amintim că, Ministrul Apărării al Republicii Moldova – Victor GAICIUC urma să facă o vizită la Cimișlia în data de […]

Informăm opinia publică despre Vizita Ministrului Apărării al Republicii Moldova – Victor GAICIUC în raionul Cimişlia

14 februarie 2020

În scopul consolidării relațiilor dintre autoritățile administrației publice centrale și cetățeni, precum și soluționării operative a problemelor cu care se confruntă societatea, Guvernul preconizează organizarea vizitelor în teritoriu a membrilor Guvernului. În data de 18 februarie 2020, ora 10:00 în incinta Consiliului raional Cimişlia va avea loc întîlnirea cu Ministru al Apărării – Victor GAICIUC. […]

Şedinţa de lucru cu primarii localităţilor din raionul Cimişlia

14 februarie 2020

În data de 14 februarie 2020 s-a desfăşurat şedinţa de lucru cu primarii localităţilor din raionul Cimişlia. În cadrul şedinţei s-au pus în discuţie următoarele subiecte: Proiectul tehnic cu privire la poligonul de depozitare a deșeurilor; Aprobarea taxei de salubrizare; Informarea populației de către primarii fiecărei localități din raionul Cimișlia privitor celor discutate în cadrul […]

Ambasadorul Poloniei la Chișinău, Bartłomiej Zdaniuk în vizită la Cimișlia

12 februarie 2020

În data de 12 ianuarie 2020, a avut loc întrevederea Excelenţei Sale, domnului Ambasador al Poloniei – Bartlomiej Zdaniuk, preşedintele raionului Cimişlia – Mihail Olărescu și primarul orașului Cimișlia – Sergiu Andronachi, în cadrul căreia s-a discutat despre necesitatea stimulării și susținerii autorităților publice locale din Republica Moldova. Excelența Sa, Ambasadorul, Bartłomiej Zdaniuk a menționat că Polonia continuă să […]

Chestiuni importante pentru raionul Cimişlia supuse consultărilor publice

12 februarie 2020

În conformitate cu art. 6 al Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, în data de 11 februarie 2020, Consiliul raional Cimişlia, a iniţiat consultări publice cu participarea consilierilor raionali, primarilor localităţilor raionului Cimişlia şi a altor persoane interesate în cadrul căreia au fost discutate propunerile pe marginea repartizării mijloacelor financiare din componenta […]

31 de ani de la retragerea contingentului militar din Afganistan

8 februarie 2020

La manifestarea organizată în data de 8 februarie 2020, au participat preşedintele raionului Cimişlia – Mihail Olărescu, vicepreşedintele raionului Cimişlia – Ghenadie Grosu, funcţionari din subdiviziunile Consiliului raional, ai primăriei oraşului Cimişlia şi participanţi la confictul armat. Acţiunea a început cu un marş de comemorare ale victimelor căzute în război, după care a urmat serviciul […]

ANUNŢ cu privire la organizarea consultărilor publice!

7 februarie 2020

Consiliul raional Cimişlia anunţă desfăşurarea consultărilor publice asupra elaborării proiectului de decizie pentru şedinţa ordinară din 6 martie 2020 privind repartizarea mijloacelor financiare din componenta Unităţii Administrativ Teritoriale (componenta raională) destinate pentru instituţiile de Învăţămînt General, Secundar şi Primar şi mijloacele financiare din fondul rutier destinate reparaţiei drumurilor raionale. Evenimentul va avea loc la data […]