×
Drumuri mai bune pentru s.Satul Nou!

18 iulie 2020

În data de 18 iulie 2020, președintele raionului Cimișlia, Mihail Olărescu a efectuat o vizită de lucru în s.Satul Nou, r.Cimișlia, unde a avut loc inspectarea lucrărilor de construcție a drumului de acces spre s.Satul Nou, antreprenor SRL „EDILITATE”. Consiliul raional Cimișlia a susținut proiectul, pentru a continua drumul din beton-asfalt prin centrul satului Satul […]

Schimb de experiență între Centrul de Plasament pentru Copiii Separați de Părinți din or.Cimișlia și Centrul Multifuncțional Tîrnova

17 iulie 2020

Conform planului de activitate al Centrului de Plasament pentru Copiii Separați de Părinți din or. Cimișlia, aflat în sub-ordinea DASPF Cimișlia, la data de 17 iulie 2020, a fost organizată o sesiune video în scopul schimbului de experiență, în colaborare cu Centrul Multifuncțional Tîrnova. În cadrul sesiunii au fost abordate un șir de subiecte comune, […]

Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal, Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

16 iulie 2020

Consiliul raional Cimişlia    ANUNȚĂ CONCURS pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante: Specialist principal,  Direcția Economie și Atragerea Investițiilor   Condiţii de bază: a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu […]

Eforturi comune ale DASPF Cimișlia și asistenților parentali profesioniști, în vederea sporirii calității Serviciului Asistență Parentală Profesionistă și creșterea gradului de satisfacție al beneficiarilor

16 iulie 2020

La data de 16 iulie curent, în incinta DASPF Cimișlia, a avut loc ședința ordinară lunară cu asistenții parentali profesioniști. Agenda ședinței a conținut aspecte organizatorice în activitatea asistenților parentali profesioniști, în vederea sporirii calității serviciului și creșterea gradului de satisfacție a beneficiarilor. La ședință au participat 9 asistenți parentali profesioniști din cei 12 angajați. […]

Drumuri bune pentru Moldova în anul 2020

15 iulie 2020

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.314 din 20.05.2020, privind aprobarea Programului de reparație a drumurilor naționale și a Programului de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor, pentru raionul Cimișlia a fost alocată suma de 25 225,0 mii lei pentru reparația drumurilor locale cu îmbrăcăminte din piatra spartă/beton […]

În atenția cetățenilor!

15 iulie 2020

Vă aducem la cunoștință Hotărârea nr.12 din 14 iulie 2020 a Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică a raionului Cimișlia și Decizia nr.14 din 15 iulie 2020 a Comisiei Situații Excepționale a raionului Cimișlia. Decizia nr.14 din 15 iulie 2020 a CSE a raionului Cimișlia Hotărârea nr.12 din 14.07.2020 Comisia Sănătate publică

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale lansează concursul Premiul Național pentru vârstnici „Pentru o viață activă la orice vârstă”, ediția 2020

8 iulie 2020

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale lansează Concursul Premiul Național pentru vârstnici ,,Pentru o viață activă la orice vârstă”, ediţia 2020. La concurs pot participa vârstnicii de 60 de ani și peste, care au realizat performanţe deosebite în domeniul cultural-artistic, tehnico-ştiinţific, civic, medicină, antreprenoriat, agricultură, educație, sport, tehnologii informaționale, etc. Doritorii de a participa la […]