×
Mesaj de felicitare cu Ziua Contabilului

3 aprilie 2019

Stimați specialiști din domeniul contabilității,  Este deja o frumoasă tradiție, ca anual, la 4 aprilie în Republica Moldova să fie consemnată Ziua Contabilului. Cu acest minunat prilej permiteţi-mi să exprim înalte consideraţiuni pentru contribuţia Dumneavoastră la dezvoltarea economiei raionului și a țării, şi să adresez sincere felicitări şi urări de succes tuturor specialiștilor din domeniul […]

Desfășurarea ședinței ordinare a Consiliului raional Cimișlia.

22 martie 2019

   Prima ședință a Consiliului raional Cimișlia din anul curent s-a desfășurat la data de 22 martie 2019  cu prezența a 25 de consilieri raionali din numărul total de 33. Prealabil, toate proiectele de decizii – 35, au fost examinate la ședințele comisiilor consultative de specialitate. După inaugurarea imnului Republicii Moldova, Președintele raionului, dl Iovu […]

Ședința ordinară a Consiliului raional Cimișlia va avea loc în data de   22 martie 2019.

19 martie 2019

Informăm opinia publică despre desfășurarea ședinței ordinare a Consiliului raional Cimișlia care va avea loc în data de 22 martie 2019, cu începere de la ora 10.00, în sala de ședințe, et.II, bd.Ștefan cel Mare și Sfînt 12. Comunicăm faptul că, proiectele de decizii sunt accesibile pentru examinare și consultare publică inclusiv înaintarea propunerilor/obiecțiilor/recomandărilor corespunzătoare, fiind accesibile […]

Instruirea la protecţia civilă în raionul Cimişlia

18 martie 2019

În conformitate cu art.24, Legea Republicii Moldova nr.271 din 09.11.1994 „Cu privire la protecţia civilă „ , Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova  nr. 1272   din  26.12.2018 „ Cu privire la măsurile de pregătire a protecţiei civile a Republicii Moldova  pentru anul 2019 ”,  Centrul republican de instruire la protecţia civilă al Inspectoratului General pentru Situaţii de […]

ANUNŢ  REPETAT

15 martie 2019

Consiliul de administrare al ÎM “Biroul de Proiectări, Prospecțiuni și Servicii Cimișlia”. anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de Administrator a ÎM “Biroul de Proiectări, Prospecțiuni și Servicii Cimișlia”.   Sarcinile de bază: conduce activitatea şi asigură funcţionarea eficientă a întreprinderii municipale; acţionează fără procură în numele întreprinderii, reprezintă interesele întreprinderii în relaţiile cu persoanele fizice […]

Stimate doamne, domnişoare,  dragi mame, fiice şi bunici!

6 martie 2019

     Acest început de Mărțișor este asemuit cu chipul luminos , plin de farmec și mister al Femeii , care în toate timpurile a fost și rămîne a fi un simbol al înțelepciunii și toleranței , al gingășiei și tandreței , al vieții însăși pe Pămînt !     Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea şi […]

A N U N Ţ

27 februarie 2019

 Consiliul de administrare al ÎM “Biroul de Proiectări, Prospecțiuni și Servicii Cimișlia”. anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de Administrator a ÎM “Biroul de Proiectări, Prospecțiuni și Servicii Cimișlia”. Sarcinile de bază: conduce activitatea şi asigură funcţionarea eficientă a întreprinderii municipale; acţionează fără procură în numele întreprinderii, reprezintă interesele întreprinderii în relaţiile cu persoanele fizice şi […]