×
ANUNŢ REPETAT

15 martie 2019

Consiliul de administrare al ÎM “Biroul de Proiectări, Prospecțiuni și Servicii Cimișlia”. anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de Administrator a ÎM “Biroul de Proiectări, Prospecțiuni și Servicii Cimișlia”.   Sarcinile de bază: conduce activitatea şi asigură funcţionarea eficientă a întreprinderii municipale; acţionează fără procură în numele întreprinderii, reprezintă interesele întreprinderii în relaţiile cu persoanele fizice […]

Stimate doamne, domnişoare, dragi mame, fiice şi bunici!

6 martie 2019

     Acest început de Mărțișor este asemuit cu chipul luminos , plin de farmec și mister al Femeii , care în toate timpurile a fost și rămîne a fi un simbol al înțelepciunii și toleranței , al gingășiei și tandreței , al vieții însăși pe Pămînt !     Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea şi […]

A N U N Ţ

27 februarie 2019

 Consiliul de administrare al ÎM “Biroul de Proiectări, Prospecțiuni și Servicii Cimișlia”. anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de Administrator a ÎM “Biroul de Proiectări, Prospecțiuni și Servicii Cimișlia”. Sarcinile de bază: conduce activitatea şi asigură funcţionarea eficientă a întreprinderii municipale; acţionează fără procură în numele întreprinderii, reprezintă interesele întreprinderii în relaţiile cu persoanele fizice şi […]

Instruire pentru companiile prestatoare de servicii în afaceri din regiunea Sud

22 februarie 2019

Consiliul Raional Cimișlia în parteneriat cu Organizația de Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor mici și Mijlocii (ODIMM) și Agenția de Dezvoltare Regională Sud (ADR SUD) anunță lansarea procedurii de înscriere la sesiuni de instruire gratuită a companiilor ce prestează servicii de suport în afaceri. Instruirile vor avea loc în incintele Incubatoarelor de Afaceri din regiunea de Sud după cum […]

ANUNȚ

20 februarie 2019

Administrația raionului Cimișlia anunță organizarea consultărilor publice prin audieri publice a proiectului de decizie privind aprobarea Planului de Dezvoltare Economică a raionului 2019-2020   Devenind membru junior al clubului  ”Primarii pentru Creștere Economică” în a. 2017 , Consiliul raional Cimișlia a primit asistență pentru elaborarea Planului de Dezvoltare Economică a raionului pentru anii 2019-2020, care […]

Întrunire a producătorilor agricoli din raion cu reprezentanții  companiilor  furnizori de servicii în agricultura.

15 februarie 2019

Direcția Agricultură  și  Industrie  Prelucrătoare  pe  data  de  15 februarie 2019  a  desfășurat  o  întrunire  a  producătorilor  agricoli  din  raion  cu reprezentanții   companiilor  din  Republica  Moldova  furnizori  de  material semincer, produse  de uz fitosanitar, fertilizanți, tehnică  și utilaje  agricole. La  întrunire  au  participat   69  producători  agricoli  din  raion, specialiștii  serviciilor  desconcentrate  în  teritoriu,  reprezentanți  a […]

Vizita dlui Pavel Filip la Cimișlia.

8 februarie 2019

Problemele cetățenilor trebuie rezolvate pe loc, în teritoriu, pe oameni îi interesează salariile, pensiile, reformele sociale, reformele în învățămînt, sănătate , bussines. Acesta a fost mesajul dlui Filip pe parcursul întîlnirii cu cetățenii raionului Cimișlia. Reforma Serviciului Fiscal și Serviciului Vamal, micșorarea presiunii fiscale pe Mediul de Afaceri, amnistia fiscală, modificările în Codul Muncii,  reforma […]

Participarea gratuită a 11 agenți economici din raion la Expoziția Națională ”Fabricat în Moldova”

8 februarie 2019

Unul  din obiectivele principale ale Consiliului raional Cimișlia , stipulate în Planul de Dezvoltare Economică Locală pentru anii 2019-2020 este susținerea, încurajarea și promovarea afacerilor locale. În acest scop Consiliul raional Cimișlia a contribuit la participarea gratuită a 11 agenți economici din raion la Expoziția Națională ”Fabricat în Moldova”, ediția a XVIII-a , organizată în […]

Politici naționale în domeniul resurselor de apă.

6 februarie 2019

La 06 februarie 2019, în sala de ședințe a Consiliului raional  Cimișlia s-a desfășurat conferința regională cu genericul „ Starea ecologică a resurselor acvatice din regiunea de Sud a Republicii Moldova. Reglementări și soluții pentru utilizarea, protecția și conservarea resurselor de apă.” Participanții la conferință – primarii localităților, specialiști în reglementarea regimului funciar, agenții economici […]