×

Vicepreședinții raionului


Melente Vasile


Anul naşterii – 02.01.1968, r.Cantemir, s.Șamalia

Studii:        Superioare, jurist

1989-1991 – Școala specială „Derjînskyy” mun.Chișinău

1996-2000 – Academia de Poliție „Ștefan cel Mare” mun.Chișinău

Experiența profesională

28.08.1991-12.07.2002 Colaborator al Organelor Afacerilor Interne.

30.09.2005- 30.03.2015 Colaborator al Organelor Afacerilor Interne, 2011-2015 – Șef a Inspectoratului de Poliție Cimișlia.

23.01.2018- prezent, vicepreședinte al raionului Cimișlia.

 

Starea civilă: Căsătorit, 2 copii

 

Vicepreşedintele raionului exercită următoarele atribuţii:

  • reprezintă raionul în raport cu autorităţile publice centrale şi locale în problemele ce ţin de domeniul dezvoltării sociale.
  • participă la pregătirea materialelor, elaborarea proiectelor deciziilor Consiliul raional şi execută deciziile adoptate  ce ţin de domeniul de competenţă  a vicepreşedintelui.
  • coordonează şi dirijează activităţile subdiviziunilor Consiliului raional ce ţin de domeniul dezvoltării sociale.
  • contribuie la implicarea societăţii civile, asociaţiilor obşteşti în realizarea sarcinilor de interes social la nivelul raionului.
  • responsabil de monitorizarea recepţionării, distribuirii şi evidenţei conforme a  ajutoarelor umanitare în teritoriu .
  • coordonează activitatea Direcţiei Învăţămînt General, Direcției Asistenţă Socială şi Protecţie  a Familiei, Secţiei Cultură, Tineret şi Sport.

 

Tel +3732412-26-50, mob: 067488801.


Netedu Gheorghe


Data naşterii 04.08.1957, r.Vulcănești, s.Colibași

Studii: superioare, inginer-electric

Institutul Politehnic or.Chișinău, 02.07.1979

Experienţă profesională:

11.11.1979-14.06.1982 profesor, Sovhozul-tehnicum de ocrotire a plantelor din Svetlîi.

18.06.1982-02.07.1984 inginer, director-adjunct, Combinatul de Producere Cimișlia.

16.07.1984-19.11.1992 Complexul Agro-Industrial al raionului Cimișlia.

19.11.1992-30.11.1994 director, ÎS „Automotoservice și comerț din Cimișlia”.

30.11.1994-16.07.2004 președinte, SA „Autoservice și comerț”.

27.07.2004-02.08.2011 director la diverse întreprinderi SC „Binecetur-com” SRL, SC „Tehmacon-Prim” SRL, SC „Gusti-Lux” SRL.

02.08.2011-21.07.2015 vicepreședinte al raionului Cimișlia.

10.08.2015-22.01.2018 director, „Gusti-Lux” SRL;

23.01.2018- prezent, vicepreședinte al raionului Cimișlia.

 

Vicepreşedintele raionului exercită următoarele atribuţii:

1)  Reprezintă raionul în raporturile cu alte autorităţi publice în problemele ce ţin de domeniul economic.

2) Participă la pregătirea materialelor, elaborarea proiectelor deciziilor Consiliului raional şi la executarea deciziilor adoptate ce ţin de competenţa vicepreşedintelui prin intermediul subdiviziunilor respective ale Consiliului raional.

3) Coordonează şi controlează activitatea Direcţiei Economie și Atragerea Investițiilor, Direcţiei Agricultură şi Industrie Prelucrătoare.

4) Audiază informaţii, rapoarte şi dări de seamă ale şefilor direcţiilor ce-i sunt subordonate.

5) Participă la seminare, conferinţe, forumuri care au ca tematică problemele ce ţin de domeniul economic.

6) Conduce comisiile raionale instituite pe problemele ce ţin de domeniul său de activitate, este vicepreşedinte  al comisie pentru situaţii excepţionale.

 

Tel: 0241 2 27 50/067488802

 

870 afișări