Vicepreședinții raionului

Melente Vasile

 

Anul naşterii – 02.01.1968, r.Cantemir, s.Șamalia

Studii:        Superioare, jurist

1989-1991 – Școala specială”Derjînskyy” mun.Chișinău

1996-2000- Academia de Poliție „Ștefan cel Mare” mun.Chișinău

Serviciu      1989-2011- Colaborator Ministerul Afacerilor Interne

2011-2015 – Șef a Inspectoratului de Poliție Cimișlia

Starea civilă: Căsătorit, 2 copii

 

Vicepreşedintele raionului exercită următoarele atribuţii:

  • reprezintă raionul în raport cu autorităţile publice centrale şi locale în problemele ce ţin de domeniul dezvoltării sociale.
  • participă la pregătirea materialelor, elaborarea proiectelor deciziilor Consiliul raional şi execută deciziile adoptate  ce ţin de domeniul de competenţa  a vicepreşedintelui.
  • coordonează şi dirijează activităţile subdiviziunelor Consiliului raional ce ţin de domeniul dezvoltării sociale.
  • contribuie la implicarea societăţii civile, asociaţiilor obşteşti în realizarea sarcinilor de interes social  raional.
  • responsabil de monitorizarea recepţionării distribuirii şi evidenţei conforme a  ajutoarelor umanitare în teritoriu .
  • coordonează activitatea direcţiilor învăţămînt, asistenţă socială şi protecţie  a familiei, secţiei cultură,tineret şi sport.

Tel +3732412-26-50, mob: 069218912


Netedu Gheorghe

 

Data naşterii

Studii:

 

Experienţă profesională:

 

Vicepreşedintele raionului exercită următoarele atribuţii:

1)  Reprezintă raionul în raporturile cu late autorităţi publice în problemele ce ţin de domeniul economic.

2) Participă la pregătirea materialelor, elaborarea proiectelor deciziilor Consiliului rational şi la executarea deciziilor adoptate ce ţin de competenţa vicepreşedintelui prin intermediul subdiviziunilor resprective ale Consiliului raional.

3) Coordonează şi controlează activitatea direcţiei economie,direcţiei agricultură şi industrie prelucrătoare.

4) Audiază informaţii, rapoarte şi dări de seamă ale şefilor direcţiilor ce-i sunt subordinate.

5) Participă la seminare, conferinţe, forumuri care au ca tematică problemele ce ţin de domeniul economic.

6) Conduce comisiile raionale instituite pe problemele ce ţin de domeniul său de activitate, este vicepreşedinte  al comisie pentru situaţii excepţionale.

Tel: 069173567/ 0241 2 27 50

76 afișări