×

Vicepreședinții raionului

Polina Jucovscaia

DATE PERSONALE:

Data, anul naşterii – 24.06.1967

STUDII:

 • 2013-2017 – Licenţiat în ştiinţe ale educaţiei, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” Chişinău;
 • 1987-1992 – Şcoala pedagogică Cahul;
 • 1974-1984 – Elevă la şcoala medie.

ACTIVITATEA PROFESIONALĂ:

 • 2019 – Vicepreşedinte al Consiliului Raional Cimişlia;
 • 2017-2019 – Master în ştiinţe ale educaţiei, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chişinău;
 • 2013-2019 – Şefa Serviciului Social „Respiro”;
 • 1997-2011 – Director la grădiniţa de copii din s. Ecaterinovca, raionul Cimişlia;
 • 1995-1997 – Şomaj, conform art.1 din Legea nr.119 XIII din 26.05.1994;
 • 1993-1994 – Pedagog de cor, şcoala medie din s. Ecaterinova, raionul Cimişlia;
 • 1984-1993 – Instructor de pioneri la şcoala medie din s. Ecaterinovca, raionul Cimişlia.

CURSURI DE FORMARE:

 • Seminarul Integrarea dimensiunii de gen în politicile publice”, Cimişlia, 2019;
 • Cursuri de instruire în domeniul prevenirii şi eliminării discriminării pentru asistenţii sociali, reprezentanţii civili şi mass-media, Cimişlia, 2018;
 • Seminarul de instruire „Protecţia copiilor în situaţie de risc, separaţi de părinţi”, Chişinău, 2018;
 • Programul de instruire ”Protecţia femeilor în vârstă împotriva abuzului şi violenţei în familie”, Chişinău;
 • Cursuri de instruire în Domeniul Sănătăţii Mintale Comunitare, Chişinău, 2017;
 • Programul de instruire “Convenţia ONU cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilităţi” şi “Comunicarea în contextul non-discriminării şi drepturile persoanelor cu dizabilităţi”, organizate de Asociaţia SOMATO, în colaborare cu Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului şi Institutul “Trimbos-Moldova”, Chişinău, 2016;
 • Programul de instruire a consilierilor în Administraţia Publică Locală de nivelul I şi II, Chişinău, 2016;
 • Programul de instruireImaginea femeii-politică şi elementele de bază a vorbirii în public”, Comrat, UTA Găgăuzia, 2015.

PROIECTE REALIZATE:

 • Serviciul Social “Respiro”.

TEL. 0241 2 26 50

Ghenadie Grosu

DATE PERSONALE:

Data, anul naşterii – 17.09.1960

STUDII:

 • Academia de Administrare Publică pe lîngă Guvernul Republicii Moldova, Chişinău, facultatea de administrare publică;
 • Institutul Pedagogic de Stat “Ion Creangă”, Chişinău, facultatea de psihologie;
 • Institutul Pedagogic de Stat “T. Şevcenco”, or.Tiraspol, facultatea de filologie rusă.

ACTIVITATEA PROFESIONALĂ:

 • Profesor de limba şi lit. rusă, psiholog şcolar, şcoala medie nr.1, Cimişlia;
 • Specialist principal – secţia de administraţie publică, comitetul executiv raional Cimişlia;
 • Viceprimar – primăria or. Cimişlia;
 • Director executiv – Asociaţia Obştească de Tineret “Protex Juneo” raionul Cimişlia;
 • Specialist coordonator – Direcţia Judeţeană Tineret şi Sport, Lăpuşna;
 • Inginer funciar primăria com. Ecaterinovca, r-l Cimişlia;
 • Directorul executiv – Asociaţia Obştească „Copil-Siguranţă-Cămin” raioanele Cimişlia şi Basarabeasca;
 • Specialist superior – Direcţia Asistenţă socială şi protecţie a familiei Cimişlia;
 • Şef interimar, Secţia administraţie publică, Consiliul raional Cimişlia;
 • Consilier de Stat de clasa I.

CURSURI DE FORMARE:

 • „Consolidarea încrederii între malurile rîului Nistru” finanţat de Consiliul Europei/Austrian Development Cooperation.
 • „Cooperarea Teritorială în cadrul parteneriatului Estic/EaPTC” finanţat de Uniunea Europeană.
 • „Sistemul automatizat de administrare şi dezvoltare a teritoriului” or. Chişinău.
 • Consolidarea terenurilor cu aplicarea noilor tehnologii informaţionale, Universitatea Agrară din
 • Planificare Strategică, Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), Proiectul „Reforma Autorităţilor Publice Locale” (LGRP), Chişinău,
 • „Managementul în Administraţia Publică Locală”, Fundaţia Parteneri pentru Dezvoltare Locală – România, Fundaţia Soros Moldova .
 • Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare “Guvernare şi Democraţie – contribuţie Suedeză”.
 • Managementul Performant în Administraţia Publică Locală, Fundaţia pentru Dezvoltare Locală şi servicii Publice (FDŞSP) – România, Centrul de Inovaţii Sociale – Chişinău, Fundaţia Soros-Moldova.

PROIECTE REALIZATE:

 • Reabilitarea sistemului de aprovizionare cu apă potabilă în or. Cimișlia – USAID, SUA;
 • Crearea centrului pentru copii şi tineri – Soros Moldova;
 • Prevenirea instituţionalizării copiilor din familiile defavorizate din raionale Cimişlia şi Basarabeasca –Caritas Elveţia.

TEL. 0241 2 27 50

1468 afișări