×

Anunț! Desfășurarea ședințelor Comisiilor Consultative de Specialitate ale Consiliului raional Cimișlia

11 martie 2021

 Informăm opinia publică despre lucrările ședinței ordinare a Consiliului raional Cimișlia, care va avea loc în data de 16 martie 2021, ora 10:00 în sala de ședințe a Consiliului raional Cimișlia, bd.Ștefan cel Mare, 12.

Ședințele Comisiilor Consultative de Specialitate se vor desfășura:

În data de 12 martie 2021, în incinta Consiliului raional Cimișlia, sala de protocol:

  • Ora 13:00 – Comisia pentru problemele învățămîntului, culturii, protecției sociale, sănătății publice și turismului.
  • Ora 15:00 Comisia pentru problemele agriculturii, industriei, protecției mediului și amenajării teritoriului.

În data de 15 martie 2021, în incinta Consiliului raional Cimișlia, sala de protocol:

  • Ora 11:30 – Comisia pentru problemele economico-financiare, investiții, drept și disciplină.

Proiectele de decizii incluse în ordinea de zi, sunt plasate pe pagina oficială a Consiliului raional Cimișlia www.raioncimislia.md, rubrica Transparență decizională, secțiunea Proiecte de decizii.

102 afișări