×

Semnarea Contractului colectiv de muncă

13 august 2021

Conform prevederilor Codului Muncii al Republicii Moldova din 28 martie 2003, la data de 13.08.2021 a fost semnat Contractul colectiv de muncă între Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Cimișlia — reprezentat de către șeful direcției, dl Mihail Motroi și sindicate – reprezentant de dna Bulat Margareta, pentru anii 2021-2024.

Prezentul Contract, fiind un act juridic, garantează respectarea drepturilor și intereselor social-economice ale salariaților din cadrul DASPF Cimișlia. Părțile contractante se obligă să execute corespunzător prevederile Convențiilor Colective și alte acte normative privind:

– salarizarea;
– timpul de muncă și odihnă;
– sănătatea și securitatea în muncă.

Părțile își asumă răspunderea pentru respectarea prezentului contract, controlul asupra respectării fiind pus în seama părților contractante prin Comisia pentru dialog social. Totalizarea se efectuează semestrial, anual și se aduce la cunștință membrilor de sindicat la adunarea generală.

Informație prezentată de către

Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Cimișlia. 

365 afișări