×

ANUNȚ Privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie privind aprobarea districtelor școlare

10 mai 2023

Direcția Învățământ General Cimișlia a Consiliului raional Cimișlia inițiază, începând cu data de 10.05.2023, consultarea publică a proiectului de decizie privind aprobarea districtelor școlare.

Scopul proiectului: aplicate corect a prevederile actelor normative și aducerea acestuia în concordanță cu legislația Republicii Moldova în vigoare.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie: formarea districtelor şcolare ale instituţiilor de învăţământ general, instituţiile de învăţământ publice cu  statut de persoană juridică.

Prevederile de bază a proiectului de decizie: aprobarea districtelor școlare în redacție nouă.

Beneficiarii proiectului: districtelor școlare va fi în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2), art. 141 alin. (1) lit. k) din Codul educației nr.152/2014, Hotărârea Guvernului nr.903/2014  pentru aprobarea Regulamentului cu privire la transportarea elevilor.

Rezultatele scontate: districtelor școlare va fi în conformitate cu prevederile legislației Republicii Moldova.

Impactul estimat: elevii din raza de domiciliu a acestora vor fi transportați către instituțiile de învățământ general din raionul Cimișlia în strictă conformitate cu prevederile legislației Republicii Moldova

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu:
– art. 4 alin. (2) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;
– art. 43 din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală;
– Legea nr. 397/2003 privind finanțele publice locale;
– art. 21 alin. (2), art. 141 alin. (1) lit. k) din Codul educației nr.152/2014;
– Hotărârea Guvernului nr.903/2014  pentru aprobarea Regulamentului cu privire la transportarea elevilor;
– Hotărârea Guvernului nr. 862/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 868/2014 privind finanțarea în bază de cost standard per elev a instituțiilor de învățământ primar și secundar general din subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea.

Recomandări: pe marginea proiectului de decizie supus consultărilor publice pot fi expuse până 20.05.2023, pe adresa: Direcția Învățământ General Cimișlia, bd. Mihai Viteazul 44, raionul Cimișlia sau pe adresa electronică a Direcției dgitscimislia@gmail.com.

Proiectul deciziei privind aprobarea districtelor școlare este disponibil pe pagina web a Consiliului raional Cimișlia http://raioncimislia.md/, la directoriul Transparența decizională, secția consultări publice.

Persoana responsabilă de colectarea și examinarea recomandărilor:
– Surdu Vasile, telefon 0 241 2 27 48

Data publicării 10.05.2023

133 afișări