×

Ședința extraordinară a Consiliului Raional Cimișlia – Joi, 23 noiembrie 2023

20 noiembrie 2023

Se aduce la cunoștință publică întrunirea Consiliului Raional Cimișlia în ședință extraordinară, care va avea loc în data de 23 noiembrie 2023, ora 10:00, sala de ședință, et. II, sediul Consiliul Raional Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 12, cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. Cu privire la corelarea bugetului raional cu Legea bugetului de stat pentru anul 2023.
Raportor: Olesea Răcilă, șef, Direcția Finanțe Cimișlia.
2. Cu privire la modificarea bugetului raional aprobat pentru anul 2023.
Raportor: Olesea Răcilă, șef, Direcția Finanțe Cimișlia.
3. Cu privire la acordarea indemnizației unice.
Raportor: Mariana Vasluian, șef, Secția Administrație Publică.
4. Cu privire la transmiterea unui bun imobil proprietate publică a raionului Cimișlia.
Raportor: Ecaterina Lupașcu, șef interimar, Secția Contabilitate.
5. Cu privire la aprobarea salariului de funcție personalului de conducere a IMSP Centrul de Sănătate Cimișlia.
Raportor: Ludmila Capcelea, șef, IMSP Centrul de Sănătate Cimișlia.
6. Cu privire la autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe ce aparțin Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Cimișlia.
Raportor: Mihail Motroi, șef, Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei.  

169 afișări