×

21 iulie 2017

Proiecte de decizii 21.07.2017
Ordinea de zi
PROIECT 03/01 Privind acceptul transmiterii drumurilor publice locale (de interes raional) din raionul Cimișlia din gestiunea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor în gestiunea raionului Cimișlia
PROIECT 03/02 Cu privire la aprobarea Programului de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale din cadrul raionului Cimișlia pentru anul 2017
PROIECT 03/03 Cu privire la modificarea bugetului raional aprobat pentru anul 2017
PROIECT 03/04 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al Consiliului raional
PROIECT 03/05 Cu privire la monitoringul financiar
PROIECT 03/06 Cu privire la repartizarea surselor financiare din componenta raională
PROIECT 03/07 Cu privire la transmiterea patrimoniului public
PROIECT 03/08 Cu privire la aprobarea codului de conduit etică a funcționarului public și personalului angajat
PROIECT 03/09 Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul Raional Cimişlia
PROIECT 03/10 Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Cimişlia
PROIECT 03/11 Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Gura-Galbenei
PROIECT 03/12 Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Javgur
PROIECT 03/13 Cu privire la acordul transmiterii unui bun imobil din proprietatea satului Mihailovca în proprietatea raionului Cimișlia
PROIECT 03/14 Cu privire la acordul transmiterii unui bun imobil din proprietatea comunei Javgur în proprietatea raionului Cimișlia
PROIECT 03/15 Cu privire la reorganizarea unor instituții educaționale prin transformare
PROIECT 03/16 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Cimișlia nr. 06/07 din 22 septembrie 2016
PROIECT 03/17 Privind acordarea permisiunii de transmitere în locațiune a unui spaţiu de 25 m 2 din holul IMSP CS Cimișlia
PROIECT 03/18 Privind acordarea unor împuterniciri suplimentare președintelui raionului Cimișlia
PROIECT 03/19 Cu privire la propunerea Consiliului raional privind organizarea administrativ-teritorială a raioanelor Cimișlia și Basarabeasca
PROIECT 03/20 Privind numirea în funcție a dlui Casap Anatolie
PROIECT 03/21 Privind numirea în funcție a dnei Olga GORBAN
PROIECT 03/22 Cu privire la încetarea raportului de serviciu cu dl Ștefan Golovatîi
PROIECT 03/23 Cu privire la activitatea direcției economie și atragerea investițiilor a Consiliului raional Cimișlia

515 afișări