×
Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

Investește în Cimișlia

2.1. Profil investițional

2.2. Infrastructura

2.2.1. Parcul Industrial Cimișlia

Parcul Industrial Cimișlia este amplasat la periferia de sud-est a orașului, avînd acces nemijlocit la drumul republican R3 (Chișinău-Hîncești-Cimișlia-Basarabeasca-frontiera cu Ucraina). Suprafața totală a parcului industrial constituie 20 ha. Terenul parcului industrial, disponibil pentru arendare, este liber de construcții (greenfield). După efectuarea investițiilor este posibilă achiziționarea terenului la prețul normativ de stat. În imediata apropiere se află și Subzona Cimișlia a Zonei Economice Libere ”Bălți”.

Serviciile și avantajele oferite rezidenților parcului industrial includ următoarele:

 • Logistica infrastructurii și comunicațiilor;
 • Arenda terenului disponibil, dotat cu utilitățile tehnice solicitate;
 • Scutirea de la compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoria de terenuri cu destinație agricolă;
 • Dreptul de a privatiza terenul proprietate publică aferent construcțiilor la prețul normativ al pămîntului, stabilit în momentul dării acestuia în folosință, numai după procurarea și/sau darea în exploatare a construcțiilor și instalațiilor cu destinație industrială și conexe. Astfel, se oferă dreptul de procurare a terenurilor industriale la un preț mai mic decît cel de piață;
 • Aplicarea de către întreprinderea administratoare a coeficientului de micșorare pînă la 0,3 a tarifului la plata anuală pentru arenda terenului proprietate publică sau a tarifului de bază pentru chiria anuală a bunurilor proprietate publică, stabilit conform legislației în vigoare.
 • Optimizarea controalelor de stat asupra activității rezidenților parcului industrial. Astfel, se contribuie la reducerea costurilor și riscurilor legate de controlul de stat al activității de întreprinzător.

https://www.facebook.com/IndustrialParkCimislia

2.2.2. Platforma Industrială Multifuncțională

Cine poate deveni rezident al Platformei Industriale Multifuncționale Orice persoană fizică sau juridică înregistrată conform legii în calitate de subiect al activității de întreprinzător în Republica Moldova.
Procedura de obținere a statului de rezident În baza cererii depuse de un potențial investitor, Primăria or. Cimișlia organizează un concurs funciar de arendă a terenului. Termen de realizare: maximum 6 luni
Utilități tehnico- edilitare În prezent, cu asistența ODIMM (prin intermediul Programului Național de Dezvoltare a Platformelor Industriale Multifuncționale este în proces de proiectare și construcție toată infrastructura tehnico-edilitară necesară, inclusiv pozarea rețelelor în interiorul terenului platformei.
Prețul terenului Prețul va fi stabilit în rezultatul negocierilor cu administrația publică locală
Terenuri libere disponibile 10 hectare, care pot fi segmentate în dependență de solicitarea și preferințele investitorului.
Dotarea cu documentație de urbanism Există Plan Urbanistic General aprobat care reglementează utilizarea acestui teren pentru funcțiuni industriale:

V  Eliberarea certificatului de urbanism pentru proiectare = maximum 30 zile calendaristice de la data depunerii cererii.

V Eliberarea autorizației de construcție = maximum 30 zile calendaristice de la data depunerii cererii.

Facilități: V Consultanță din partea Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Republica Moldova în procesul de inițiere și realizare a investiției.

http://shorturl.at/wHIP6

2.2.3.    Subzona Cimișlia a ZEL ”Bălți”

Zona este situată la periferia de sud-est a orașului Cimișlia, la 4,5 km distanță de la centrul localității. Terenul subzonei cuprinde 20 ha și are acces nemijlocit la drumul republican R3 (Chișinău-Hîncești-Cimișlia-Basarabeasca-frontiera cu Ucraina). În imediata apropiere de subzona zonei economice libere se află Parcul Industrial Cimișlia. Conform informațiilor din anul 2019, toată suprafața este disponibilă pentru arendare.

Rezidenții zonei economice libere beneficiază de următoarele avantaje:

 • ZEL-urile sunt conectate la rețeaua de transport și au acces la toate regiunile prin drumuri naționale și internaționale;
 • Toate utilitățile sunt disponibile pe teren;
 • Cota impozitului pe venitul întreprinderilor de 6 %;
 • Scutire de la plata impozitului pe venit pe 3 ani în cazul investirii 1 milion USD în mijloacele fixe ale întreprinderii sau în dezvoltarea infrastructurii ZEL (scutire pe 5 ani în cazul investirii a 5 milioane USD);
 • Cota 0 % TVA pentru echipament și utilaje;
 • Taxa pentru proceduri vamale de 0,1 % din valoarea în vamă a bunurilor;
 • Efectuarea plăților în EUR sau în USD între rezidenții ZEL;
 • Garanție de stat pe 10 ani împotriva modificărilor nefavorabile în legislație;
 • Protecția investițiilor din partea statului.

 

http://zelb.md/subzone/zona-cimislia/

1277 afișări