×
Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

Oportunități de dezvoltare

Raionul Cimișlia are dea lungul timpului drept scop primordial, dezvoltarea economiei locale. Cele mai importante ramuri ale economiei raionului sânt comerțul, agricultura și industria prelucrătoare. Aceste trei ramuri au generat în 2019 circa 78% din totalul venitului din vânzări pe raion.

Antreprenoriatul este sectorul economiei locale asupra dezvoltării căruia sunt orientate toate eforturile și resursele. Ca rezultat al acestor eforturi numărul întreprinderilor active a crescut de la 334 în 2015 la 412 în 2020 ceea ce rezultă o creștere de 24 % în 6 ani. Antreprenoriatul local demonstrează în ultimii ani o creștere nu doar cantitativă, dar și calitativă prin mărirea numărului întreprinderilor care primesc profit din activitatea economică desfășurată, de la 219 unități în 2015 la 257 în 2019. Pe parcursul anului 2019, antreprenoriatul s-a confruntat cu rezultatele negative ale pandemiei Covid-19, care a afectat nu doar economia locală, dar și economia globală în ansamblu, astfel numărul întreprinderilor din raionul Cimișlia ce înregistrează profit a scăzut la 211 unități în 2020 (Fig.1). Pentru susținerea antreprenoriatului au fost create următoarele structuri de suport: “Incubatorul de afaceri Cimișlia”, “Parcul Industrial”, “SubZEL Bălți”.

Conform, datelor Biroului Național de Statistică la 01 ianuarie 2020 în raion activau 412  întreprinderi, inclusiv 408 (99%) din categoria ÎMM și 4 întreprinderi mari. În anul 2020, numărul de persoane antrenate în aceste întreprinderi a fost de 3 648 angajați, dintre care circa 58% în sectorul privat și 42% în sectorul public. Rata de ocupare în sectorul informal al economiei, deși nu este calculată oficial, rămâne a fi destul de înaltă. Raionul Cimișlia face parte din raioanele cu un activism antreprenorial scăzut. Numărul de ÎMM la 1000 de locuitori este de 6,97, în comparație cu 16,2 întreprinderi la 1000 locuitori în medie pe țară. Un indicator important în analiza evoluției ÎMM este valoarea Venitului din vânzări mediu pe întreprindere în Raionul Cimișlia comparativ cu valoarea medie pe Republică și RDS. Analizând datele statistice pentru perioada 2015-2020 deducem că în mediu pe întreprindere veniturile din vânzări sunt de 3,53 mil lei, cu 1,1 mil lei mai mult decât media pe RDS și cu 0,91 mil lei mai mult decât media pe Republică.

Fig.1. Numărul total de întreprinderi care au primit profit, pe ani.

Investițiile în activele imobilizate corporale, la nivel de raion înregistrează o scădere de 42,4%  în anul 2020 față de anul 2017, pe cînd la nivel de țară investițiile în aceste active sunt în creștere cu 28,5% în 2020 față de 2017.

Agricultura este ramura strategică a raionului Cimișlia, deoarece pentru dezvoltarea ei se dispune de pământ cu o bonitate înaltă și condiții climaterice prielnice, dar dependența de condițiile climaterice deseori sunt cauza eșecurilor acestei ramuri. Cultivarea cerealelor și leguminoaselor reprezintă cea mai mare pondere din totalul suprafețelor agricole și anume 52 555 ha din totalul de 71 140 ha. Analizând perioada 2015-2020 observăm că cel mai rodnic an

Plantațiile multianuale deși au o pondere de doar 11,13%, au înregistrat o roadă medie la hectar în 2017 de 26,4 chintale iar pentru 2020 de 41,0 chintale, ceea ce dovedește că pentru plantațiile de fructifere precipitațiile abundente nu sunt prielnice, pe când anii secetoși nu sunt atât de devastatori. Producția globală a sectorului fitotehnic pentru anul 2020 a constituit 141 557 chintale.

Sectorul zootehnic este reprezentat de creșterea bovinelor și  păsărilor pentru sacrificare și pentru ouă, acesta demonstrează valori maxime pentru anul 2020 și anume 49 955 chintale în total, din care sacrificate pentru vânzare 48 657 chintale. Producția de ouă înregistrează o scădere de la 35 182 mii bucăți în 2017 la 22 075 mii bucăți în 2020 ( Fig.2).

Fig.2. Producția animală la întreprinderile agricole și gospodăriile țărănești, pe ani.

Industria raionului este reprezentată de activitatea a 2 fabrici de vin, 3 brutării, 2 întreprinderi pentru producerea salamurilor și produselor din carne, 1 combinat de producere a berii și băuturilor nealcoolice, 1 fabrică de brânzeturi, 4 uscătorii de fructe, 1 fabrică de mobilă, 1 producător de tehnică agricolă și 17 mori. Rezultatul activității acestor entități rezultă în valoarea producției industriale livrate în anul 2020 în sumă de 167,5 mil lei, cu 9,3 mil lei mai mult decât în 2015.

Comerțul reprezintă genul de activitate preponderent practicat de antreprenorii din raionul Cimișlia. În 2018 în raionul Cimișlia erau înregistrați 155 unități comerciale cu amănuntul, care Au înregistrat o cifră de afaceri în valoare de 167,3 mil lei. Anul 2020 a demonstrat o creștere de 40% a cifrei de afaceri pentru întreprinderile care activează în acest sector, cea mai mare pondere revenind comercializării produselor nealimentare.

În concluzie putem spune că economia raionului Cimișlia este una cu potențial de dezvoltare și cu mari rezerve ce țin de domeniul cercetărilor și inovațiilor, care constituie garantul succesului atât în domeniul economic cât și în celelalte domenii cheie. Investiția în oameni și în ideile lor este secretul unei dezvoltări durabile și calitative, spre asta sânt orientate toate eforturile.

1764 afișări