×

Petiții Online

Cerințe față de petiție

Prin petiție se înțelege orice cerere, reclamație, propunere, sesizare, adresată organelor de resort, inclusiv cererea prealabilă prin care se contestă un act administrativ sau nesoluționarea în termenul stabilit de lege a unei cereri.

Petițiile se depun în formă scrisă, electronic sau poate fi expediată prin poștă.
Petițiile trebuie să fie semnate de autor, indicându-se numele, prenumele și domiciliul.

Procedura de depunere a petițiilor

Aveți posibilitatea de a depune petiția în adresa Consiliului raional Cimișlia prin intermediul:

  • e-mail: crcim@mail.ru
  • la sediul Consiliului raional Cimișlia în anticameră, (et.II, biroul 204), între orele 8:00-17:00; pauza de masă 12:00-13:00
  • poștă: MD-4101, str. Decebal, 14, or. Cimișlia

2428 afișări