×
Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

Platforma Industrială Multifuncțională

Cine poate deveni rezident al Platformei Industriale Multifuncționale Orice persoană fizică sau juridică înregistrată conform legii în calitate de subiect al activității de întreprinzător în Republica Moldova.
Procedura de obținere a statului de rezident În baza cererii depuse de un potențial investitor, Primăria or. Cimișlia organizează un concurs funciar de arendă a terenului. Termen de realizare: maximum 6 luni
Utilități tehnico- edilitare În prezent, cu asistența ODIMM (prin intermediul Programului Național de Dezvoltare a Platformelor Industriale Multifuncționale este în proces de proiectare și construcție toată infrastructura tehnico-edilitară necesară, inclusiv pozarea rețelelor în interiorul terenului platformei.
Prețul terenului Prețul va fi stabilit în rezultatul negocierilor cu administrația publică locală
Terenuri libere disponibile 10 hectare, care pot fi segmentate în dependență de solicitarea și preferințele investitorului.
Dotarea cu documentație de urbanism Există Plan Urbanistic General aprobat care reglementează utilizarea acestui teren pentru funcțiuni industriale:

V  Eliberarea certificatului de urbanism pentru proiectare = maximum 30 zile calendaristice de la data depunerii cererii.

V Eliberarea autorizației de construcție = maximum 30 zile calendaristice de la data depunerii cererii.

Facilități: V Consultanță din partea Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Republica Moldova în procesul de inițiere și realizare a investiției.

http://shorturl.at/wHIP6

995 afișări