×

Ședința ordinară din 21.07.2017

Deciziile aprobate la 21.07.2017
03/01 Privind acceptul transmiterii drumurilor publice locale (de interes raional) din raionul Cimislia din gestiunea Ministerului Transporturilor Infrastructurii Drumurilor in gestiunea raionului Cimislia
03/02 Cu privire la aprobarea Programului de reparatie si intretinere a drumurilor publice locale din cadrul raionului Cimislia pentru anul 2017
03/03 Cu privire la modfficarea bagetului raional aprobat pentru anul 2017
03/04 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervl al Consiliului raional
03/05 Cu privire la monitoringul financiar
03/06 Cu privire la repartizarea surselor financiare din componenta raionala
03/07 Cu privire la transmiterea patrimoniului public
03/08 Cu privire la aprobarea codului de conduita etic al functionarului public si personalului angajat
03/09 Cu privire la acordul transmiterii unui bun imobil din proprietatea comunei Javgur in proprietatea raionului Cimislia
03/10 Cu privire la acordul transmiterii unui bun imobil din proprietatea satului Mihailovca in proprietatea raionului Cimislia
03/11 Cu privire Ia reorganizarea unor institutii educationale prin transformare
03/12 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional Cimislia nr.06107 din 22 septembrie 2016
03/13 Privind acordarea permisiunii de transmitere in locatiune a unui spatiu de 25 mp din holul IMSP CS Cimislia
03/14 Privind acordarea unor imputerniciri suplimentare presedintelui raionului Cimislia
03/15 Cu privire la propunerea Consiliului raional Cimislia privind organizarea administrativ-teritoriala a raioanelor Cimislia si Basarabeasca
03/16 Privind numirea in functie a dlui Casap Anatolie
03/17 Privind numirea in functie a dnei Olga Gorban
03/18 Cu privire la incetarea raportului de serviciu cu dl Stefan Golovatii
03/19 Cu privire la activitatea Directiei economie si atragerea investitiilor a Consiliului raional Cimislia

589 afișări