×

Ședința ordinară din 22.06.2018

 Deciziile aprobate la sedinta ordinara din 22 iunie 2018
 03-01 Cu privire la modificarea bugetului raional aprobat pentru anul 2018
03-02 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al Consiliului raional
03-03 Cu privire la repartizarea surselor financiare din componenta raională
03-04 Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Direcției finanțe Cimișlia
03-05 Cu privire la transmiterea patrimoniului public
03-06 Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Consiliului raional Cimișlia
03-07 Privind apobarea salariului de funcție și suplimentelor la salariu pentru performanțe profesionale individuale în muncă personalului de conducere al IMSP Spitalul Raional Cimișlia
03-08 Privind aprobarea acordării ajutorului material personalului de conducere al IMSP Spitalul Raional Cimișlia
03-09 Privind aprobarea salariului de funcție și suplimentelor la salariu pentru performanțe profesionale individuale în muncă personalului de conducere al IMSP CS Cimișlia
03-10 Privind probarea acordării ajutorului material personalului de conducere al IMSP CS Cimișlia
03-11 Privind aprobarea salariului de funcție și suplimentelor la salariu pentru performanțe profesionale individuale în muncă personalului de conducere al IMSP Centrul de Sănătate Javgur
03-12 Privind aprobarea acordării ajutorului material personalului de conducere al IMSP CS Javgur
03-13 Privind aprobarea salariului de funcție și suplimentelor la salariu pentru performanțe profesionale individuale în muncă personalului de conducere al IMSP CS Gura-Galbenei
03-14 Privind aprobarea acordării ajutorului material personalului de conducere al IMSP CS Gura-Galbenei
03-15 Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale IMSP Spitalul Raional Cimișlia
03-16 Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe ale Azilului de bătrîni și invalizi Cimișlia
03-17 Privind acordarea permisiunii IMSP CS Cimișlia de dare în locațiune a unor spații de către CS Cimișlia
03-18 Privind acordarea permisiunii pentru darea în locațiune a unor spații de către IMSP SR Cimișlia
03-19 Privind acordarea permisiunii IP Agenției Servicii Publice de transmitere în subcomodat a unui spațiu din incinta clădirii de pe str.Alexandru cel Bun 133
 03-20 Cu privire la acceptul transmiterii unor bunuri materiale
03-21 Privind desemnarea reprezentantului Consiliului raional Cimișlia în instanța de judecată
03-22 Cu privire la transmiterea în gestiune economică, prin contract de comodat, a unor bunuri imobile, proprietate a raionului Cimișlia
03-23 Cu privire la premierea persoanelor care dețin funcții de demnitate publică
03-24 Cu privire la raporturile de serviciu ale dlui Spînu Vasile, secretarul Consiliului raional
03-25 Cu privire la încetarea raporturilor de serviciu cu dl Casap Anatolie
03-26 Cu privire la conferirea titlului onorific „Cetățean de onoare al raionului Cimișlia”
03-27 Cu privire la Actul Unirii votat de Sfatul Țării la 27 martie 2018
03-28 Cu privire la transmiterea unui teren proprietate publică
03-29 Cu privire la constituirea comisiei de selectare a candidaților pentru conferirea titlului „Cetățean de Onoare al raionului Cimișlia”
03-30 Cu privire la modificarea componenței comisiei consultative de specialitate a Consiliului raional pentru problemele agriculturii, industriei, protecției mediului și amenajării teritoriului
ordinea de zi

 

870 afișări