×

Ședința ordinară din 12.05.2017

Deciziile aprobate la 12.05.2017
1. Cu privire la odihna și întremarea sănătății copiilor în sezonul estival 2017.
2. Cu privire la aprobarea Regulamentului si componența Consiliului Consultativ  al Direcției Învățământ General Cimișlia.
3. Cu privire la reorganizarea unor Instituții Publice prin fuzionare
4. Cu privire la reorganizarea unor Instituții Publice prin transformare
5. Cu privire la repartizarea surselor financiare din componenta raională.
6. Privind acordul transmiterii unor bunuri din proprietatea publică a statutului în proprietatea publică a raionaului Cimișlia.
7. Cu privire la modificarea bugetului raional aprobat pentru anul 2017.
8. Cu privire la corelarea bugetului raional.
9. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al Consiliului raional
10. Privind transmiterea în comodat a unei încăperi.
11. Cu privire la aprobarea Programului teritorial de control al cancerului pentru anii 2016-2025
12. Сu privire la încorporarea din ianuarie 2017 în rîndurile Forţelor Armate ale Republicii Moldova şi serviciului civil a cetăţenilor născuţi în anii 1990-1999.
13. Cu privire la avansarea în treptele de salarizare.
14. Cu privire la avansarea în grade de calificare
15. Cu privire la modificarea deciziei nr.01/10 din 28.02.2014
16. Cu privire la componența comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante
17. Cu privire la modificarea Statutului Instituției Publice “Incubatorul de Afaceri din Cimișlia”
18. Cu privire la stabilirea perimetrilor intravilanului unor localități.
19. Cu privire la aprobarea statelor de personal ale IMSP Spitalul raional Cimișlia pentru anul 2017.
20. Privind aprobarea statelor de personal ale IMSP “Centrul de Sănătate Cimislia” pentru anul 2017
21. Privind aprobarea statelor de personal ale IMSP “Centrul de Sănătate Javgur” pentru anul 2017
22. Privind aprobarea statelor de personal ale IMSP “Centrul de Sănătate Gura Galbenei” pentru anul 2017
23. Privind aprobarea salariului de funcție și suplimentelor la salariu pentru performanțe profesionale individuale în muncă personalului de conducere al IMSP ”Spitalul Raional Cimişlia”
24. Privind aprobarea salariului de funcție și suplimentelor la salariu pentru performanțe profesionale individuale în muncă personalului de conducere a IMSP ”Centrul de Sănătate Cimişlia”.
25. Privind aprobarea salariului de funcție și suplimentelor la salariu pentru performanțe profesionale individuale în muncă personalului de conducere a IMSP ”Centrul de Sănătate Javgur”
26. Privind aprobarea salariului de funcție și suplimentelor la salariu pentru performanțele profesionale individuale de muncă personalului de conducere a IMSP „Centrul de Sanatate Gura Galbenei”
27. Cu privire la participarea Consiliului raional Cimișlia în cadrul Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II.
28. Cu privire la modificarea componentei comisiei consultative de specialitate a Consiliului Raional
29. Privind aprobarea acordarii premiilor si ajutorului material personalului de conducere al IMSP „Spitalul Raional Cimislia”

861 afișări