×

Ședința ordinară din 07.12.2018


(data publicării: 13.12.2018)

 1. Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului raional Cimișlia din 07 decembrie 2018
 2. Decizia 05 01 din 7 decembrie 2018 Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2019 în prima lectură
 3. Decizia 05 02 din 7 decembrie 2018 Cu privire la raportul privind executarea bugetului raional pe 9 luni ale anului 2018
 4. Decizia 05 03 din 7 decembrie 2018 Cu privire la modificarea bugetului raional aprobat pentru 2018
 5. Decizia 05 04 din 7 decembrie 2018 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al Consiliului raional
 6. Decizia 05 05 din 7 decembrie 2018 Cu privire la repartizarea surselor financiare din componenta raională
 7. Decizia 05 06 din 7 decembrie 2018 Cu privire la reorganizarea Instituției Publice Școala Primară-Grădiniță Mereni
 8. Decizia 05 07 din7 decembrie 2018 Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2019 în lectura a doua
 9. Decizia 05 08 din 7 decembrie 2018 Cu privire la casarea mijloacelor de transport a IMSP Spitalul raional Cimișlia
 10. Decizia 05 09 din7 decembrie 2018 Cu privire la vînzarea mijloacelor de transport a IMSP spitalul raional Cimișlia
 11. Decizia 05 10 din 7 decembrie 2018 Cu privire la transmiterea temporară a unor încăperi în gestiune economică Direcției asistență socială și protecție a familiei Cimișlia
 12. Decizia 05 11 din 7 decembrie 2018 Cu privire la majorarea numărului de unități în serviciul social Asistență personală
 13. Decizia 05 12 din 7 decembrie 2018 Cu privire la modificarea deciziei nr 08 18 Cu privire la crearea Centrului de plasament temporar pentru persoane în situații de risc
 14. Decizia 05 13 din 7 decembrie 2018 Cu privire la casarea bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe
 15. Decizia 05 14 din 7 decembrie 2018 Cu privire la transmiterea patrimoniului public
 16. Decizia 05-15 din 07 decembrie 2018 Cu privire la candidaturile membrilor consiliului electoral de circumscripție Cimișlia pentru desfășurarea alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019
 17. Decizia 05 16 din 7 decembrie 2018 Cu privire la defrișare
 18. Decizia 05-17 din 07 decembrie 2018 Cu privire la acordarea scutirii de plată lunară pentru chiria unor încăperi, rezilierea contractului și transmiterea în posesie și folosință temporară a unor încăperi

 

1091 afișări