×

Ședința ordinară din 26.10.2017

Deciziile aprobate la sedinta ordinara din 26 octombrie 2017
Сu privire la asigurarea pregătirii economiei şi sferei sociale a raionului pentru activitate în perioada toamnă-iarnă 2017-2018
Cu privire la raportul privind executarea bugetului raional pe semestrul I anul 2017
Cu privire la modificarea bugetului raional aprobat pentru anul 2017
Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al Consiliului raional
Privind aprobarea componenței nominale a comisiei speciale pentru selectarea persoanelor care solicit indemnizații unice și modificarea regulamentului de activitate al acesteia
Privind darea în comodat a unor încăperi Instituției Publice”Agenția Servicii Publice
Cu privire la fondarea Instituției Publice “Centrul Raional de Tineret Cimișlia”
Cu privire la defrișarea unor arbori
Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional Cimișlia nr.07/04 din 07.08.2015 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional Cimișlia nr. 09/30 din 06.12.2013 “Cu privire la componența nominală a Consiliului de administrație a fondului local de susținere a populației”
Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr.08/19 din 16.10.2015 “Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 09/20 din 29.09.2011 ”Cu privire la instituirea comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate”
Cu privire la susţinerea iniţiativei Consiliului raional Leova referitoare la proiectul: Construcţia podului transfrontalier peste r.Prut Leova(MD)–Bumbăta(RO)
Сu privire la desfăşurarea controlului medical şi trecerea în evidenţa militară a tinerilor născuţi în anul 2002
Сu privire la încorporarea din octombrie-decembrie 2017 si ianuarie 2018 în rîndurileForţelor Armate ale Republicii Moldova şi serviciului civil al cetăţenilor născuţi în anii 1990-1999
Cu privire la aprobarea contingentului de elevi, a reţelei şcolare, preşcolare și extrașcolare pentru anul de studii 2017 – 2018
Cu privire la aprobarea contingentului de elevi, a unităţilor de personal didactic şi tehnic administrativ al Școlii de Arte Cimișlia pentru anul de studii 2017 – 2018
Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul Raional Cimişlia
Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Cimişlia
Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Gura-Galbenei
Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Javgur

849 afișări