×

Ședința ordinară din 28 septembrie 2021

 1. Decizie nr. 05-01 din 28.09.2021 Cu privire la raportul privind executarea bugetului raional pentru semestru I al anului 2021
 2. Decizie nr. 05-02 din 28.09.2021 Cu privire la modificare bugetului raional aprobat pentru anul 2021
 3. Decizie nr. 05-03 din 28.09.2021 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional Cimișlia nr. 7/12 din 20 decembrie 2019
 4. Decizia nr. 05-04 din 28.09.2021 Cu privire la modificarea Deciziei consiliului raional nr. 01/06 din 16.03.2021 cu privire la repartizarea surselor financiare din componenta raională
 5. Decizie nr. 05-05 din 28.09.2021 Cu privire la raportul de activitate al Direcției Învățământ General Cimișlia în anul 2020 – 2021
 6. Decizie nr. 05-06 din 28.09.2021 Cu privire la modificarea Deciziei consiliului raional nr. 02/05 din 14 mai 2021 privind expunerea la vânzare a unității de transport
 7. Decizie nr. 05-07 din 28.09.2021 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al consiliului raional
 8. Decizie nr. 05-08 din 28.09.2021 Cu privire la asigurarea pregătirii economiei şi sferei sociale ale raionului pentru activitate în perioada toamnă-iarnă, anii 2021-2022
 9. Decizie nr. 05-09 din 28.09.2021 Cu privire la raportul de activitate al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei pentru anul 2020
 10. Decizie nr. 05-10 din 28.09.2021 Cu privire la raportul de activitate al Secției Cultură, Tineret și Sport a Consiliului Raional Cimișlia pentru anul 2020
 11. Decizie nr. 05-11 din 28.09.2021 Cu privire la aprobarea taxelor pentru instruire în Școala de Arte Cimișlia
 12. Decizie nr. 05-12 din 28.09.2021 Cu privire la raportul privind activitatea Întreprinderii Municipale ,,Servcom Cimișlia” pentru anii 2019 – 2020
 13. Decizie nr. 05-13 din 28.09.2021 Cu privire la edificarea plăcii comemorative în memoria ex-președintelui raionului Iovu Bivol
 14. Decizie nr. 05-14 din 28.09.2021 Privind autorizarea casării bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe
 15. Decizie nr. 05-15 din 28.09.2021 Cu privire la modificarea Deciziei nr. 01/07 din 16 martie 2021 cu privire la lucrările de reparație a drumurilor locale
 16. Decizie nr. 05-16 din 28.09.2021 Privind delimitarea masivă a bunurilor imobile proprietate a raionului Cimișlia

543 afișări