×

Politici naționale în domeniul resurselor de apă.

6 februarie 2019

La 06 februarie 2019, în sala de ședințe a Consiliului raional  Cimișlia s-a desfășurat conferința regională cu genericul „ Starea ecologică a resurselor acvatice din regiunea de Sud a Republicii Moldova. Reglementări și soluții pentru utilizarea, protecția și conservarea resurselor de apă.”

Participanții la conferință – primarii localităților, specialiști în reglementarea regimului funciar, agenții economici –arendatori a lacurilor de acumulare și   iazuri, liderii agricoli din Regiunea de Sud a Moldovei au fost salutați de:

Vasile Spînu, secretarul consiliului raional Cimișlia,

Alecu Reniță, ecolog, ziarist, om politic – moderatorul conferinței,

Maria Culeșov- directorul Agenției de Dezvoltare Sud.

La conferință au fost analizate mai multe politici naționale în domeniul resurselor de apă care sunt elaborate și  ajustate la Legislația Comunității Europene, strategii de mediu, planuri de gestionare a districtelor hidrografice Nistru,  Dunărea-Prut și Marea Neagră, starea resurselor de apă la nivel regional și anume în Regiunea de Sud – o zonă  foarte sensibilă, determinată de riscul la inundații și secetă.

În continuare de către reprezentantul ADR Sud au fost audiate proiectele de dezvoltare regională în domeniul de alimentare cu apă și canalizare din  regiunea Sud, oportunități de finanțare, proiecte ce urmează a fi implementate cu suportul Guvernelor Germaniei, României, Elveției și Uniunii Europene.

Un interes deosebit sa acordat managementului integrat al resurselor de apă în Moldova, anume bazinelor și subbazinelor hidrografice, comitetului bazinal Ialpug, la care sunt membri și primari din localitățile raionului Cimișlia, problemele abordate la ședințele comitetelor subbazinale: funcționarea stațiilor de epurare a apelor uzate, necesitatea  construcției/reconstrucției stațiilor de epurare-dificultățile de finanțare, managementul deșeurilor, irigarea ilegală etc.

Mai mulți primari au abordat problema  clarificării proprietății lacurilor de acumulare, respectarea debitului ecologic (necesitate în existența Regulamentelor de exploatare a barajelor, iazurilor și lacurilor de acumulare, autorizațiilor de mediu).

La finalul conferinței au fost identificate acțiuni de soluționare a problemelor prioritare: desfundarea și amenajarea izvoarelor, restabilirea fîșiilor forestiere de protecție, extinderea sistemelor de canalizare, reabilitarea stațiilor de epurare, necesitatea  elaborăii  Regulamentelor de exploatare a iazurilor și lacurilor de acumulare, campanii de informare a populației pentru promovarea utilizării detergenților ecologici, un control mai eficient privind aplicarea legislației de mediu.

1261 afișări