×

Convocarea Consiliului raional Cimișlia în ședință ordinară

5 martie 2021

     În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1), (3), art. 54 alin. (1), (2) din Legea nr.436/2006 privind administraţia publică locală şi în baza dispoziţiei preşedintelui nr.21-d din 05 martie 2021, se convoacă Consiliul raional Cimișlia în şedinţă ordinară la data de 16 martie 2021, ora 10:00, în sala de şedinţe a consiliului raional, etajul II, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 12.

Proiectele de decizii sunt plasate pe pagina web www.raioncimislia.md, în rubrica Transparență decizională, secțiunea Proiecte de decizii.

Se anexează dispoziţia nr.21-d din 05 martie 2021 cu următoarea ordine de zi:

196 afișări