×

Anunț! Concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

2 aprilie 2021

Nr.

d/o

Denumirea funcției vacante Subdiviziunea Nr. de unități vacante Data limită de depunere a dosarelor
1. Specialist principal

https://cariere.gov.md/display-job/14550/Specialist-principal,-Direc%C8%9Bia-Economie-%C8%99i-Atragerea-Investi%C8%9Biilor.html?searchId=1617348560.5312&page=1

Direcția Economie și Atragerea Investițiilor 1 26 aprilie 2021
2. Specialist principal

https://cariere.gov.md/display-job/14551/Specialist-principal,-Serviciul-Arhitectur%C4%83,-Urbanism-%C8%99i-Cadastru.html?searchId=1617348696.2041&page=1

Serviciul Arhitectură, Urbanism și Cadastru 1 26 aprilie 2021
3. Specialist principal

https://cariere.gov.md/display-job/14553/Specialist-principal,-Serviciul-Juridic.html

Serviciul Juridic 1 26 aprilie 2021

Persoanele interesate pot depune personal/ prin poştă/ prin e-mail Dosarul de concurs:

–   formularul de participare;

–   copia buletinului de identitate;

–   copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de

perfecţionare profesională şi/sau de specialitate;

–   copia carnetului de muncă;

–   cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere precum că nu are antecedente penale.

Notă1: Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile  de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Notă2: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

 

Data  limită  de depunere  a  Dosarului de concurs – 26 aprilie 2021, ora 17:00;

Telefon – 0241 2-21-43; 0241 2-20-58;

E-mail crcim@mail.ru;

Persoana de contact – Vasluian Mariana, specialist principal, aparatul președintelui;

Informații pe adresa:  or. Cimişlia, bd. Ştefan cel Mare, nr. 12, etajul 2, bir.217/204.

82 afișări