×

Anunț! Convocarea Consiliului raional Cimișlia în ședință extraordinară

12 mai 2021

În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (2), (3), art. 54 alin. (1), (2) din Legea nr.436/2006 privind administraţia publică locală şi în baza dispoziţiei preşedintelui nr.59-d din 11 mai 2021, se convoacă Consiliul raional Cimișlia în şedinţă extraordinară la data de 14 mai 2021ora 10:00, în sala de şedinţe a consiliului raional, etajul II, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 12.

Proiectele de decizii sunt plasate pe pagina web www.raioncimislia.md, în rubrica Transparență decizională, secțiunea Proiecte de decizii.

Se anexează dispoziţia nr.59-d din 11 mai 2021 cu următoarea ordine de zi:

174 afișări