×

Anunț! Desfășurarea ședințelor Comisiilor Consultative de Specialitate ale Consiliului raional Cimișlia

12 mai 2021

Informăm opinia publică despre lucrările ședinței extraordinare a Consiliului raional Cimișlia, care va avea loc în data de 14 mai 2021, ora 10:00 în sala de ședințe a Consiliului raional Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 12.

Ședințele Comisiilor Consultative de Specialitate se vor desfășura în data de 14 mai 2021, în incinta Consiliului raional Cimișlia:

  • Ora 09:00 – Comisia pentru problemele economico-financiare, investiții, drept și disciplină.
  • Ora 09:30 – Comisia pentru problemele agriculturii, industriei, protecției mediului și amenajării teritoriului.
  • Ora 09:30 – Comisia pentru problemele învățămîntului, culturii, protecției sociale, sănătății publice și turismului.

Proiectele de decizii incluse în ordinea de zi sunt plasate pe pagina oficială a Consiliului raional Cimișlia www.raioncimislia.md, rubrica Transparență decizională, secțiunea Proiecte de decizii.

53 afișări