×

Ședința extraordinară a Consiliului raional Cimișlia din 14 mai 2021

14 mai 2021

Astăzi, 14 mai 2021, s-a desfășurat ședința extraordinară a Consiliului raional Cimișlia.

După onorarea drapelului de stat şi intonarea imnului Republicii Moldova, cu vot unanim, în calitate de președinte al ședinței a fost ales dl Iosif Chetraru, consilier raional.

Ședința a fost deliberativă, astfel încât la ea au participat 27 din 33 consilieri raionali aleși. Pe ordinea de zi au fost incluse 8 chestiuni, care prealabil au fost examinate de către comisiile consultative de specialitate ale consiliului raional.

În urma numirii în funcțiile de vicepreședinți ai raionului Cimișlia a dnei Aramă Tatiana și a dlui Vadim Torgai, conform Hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr.4802 din 28 aprilie 2021 au fost atribuite mandatele de consilier candidaților suplianti: Anatolie Berestean și Vladimir Petrachi de pe lista partidului Blocului Electoral “ACUM Platforma DA și PAS”. În acest sens, au fost adresate mesaje de felicitare și succese pentru o conlucrare eficientă spre satisfacerea intereselor cetățenilor.

În continuare au fost audiate și votate unanim toate chestiunile incluse în ordinea de zi.

Deciziile adoptate în cadrul ședinței vor fi aduse la cunoștință prin publicare pe pagina oficială a Consiliului raional Cimișlia www.raioncimislia.md și în Registrul de stat al actelor locale, în termenii stabiliți de legislație.

110 afișări