×

ANUNȚ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

9 septembrie 2021

cu privire la modificarea fondatorului Instituției Publice
Gimnaziul Cenac din satul Cenac

 Direcția Învățământ General Cimișlia a Consiliului raional Cimișlia inițiază, începând cu data de 09.09.2021, consultarea publică a proiectului de decizie cu privire la modificarea fondatorului Instituției Publice Gimnaziul Cenac din satul Cenac.

Scopul proiectului: informarea publicului privind modificarea fondatorului Instituției Publice Gimnaziul Cenac din satul Cenac.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie: aducerea actelor constitutive a Instituției Publice din învățământul general în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

Prevederile de bază le proiectului de decizie: Modificarea în actele constitutive a  Instituției Publice Gimnaziul Cenac din satul Cenac a fondatorului din Direcția Învățămînt Cimișlia în Consiliul raional Cimișlia .

Beneficiarii proiectului: înregistrarea modificărilor în actele constitutive în conformitate cu legislația în vigoare.

Rezultatele scontate: înregistrarea Statului Instituției Publice Gimnaziul Porumbrei din satul Porumbrei conform Codului educației al Republicii Moldova.

Impactul estimat: asigurarea respectării legislației Republicii Moldova.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu:

  • 4, alin. (2) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;
  • 43 din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală;
  • 21 alin. (1) din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152/2014

Recomandări: pe marginea proiectului de decizie supus consultărilor publice pot fi expuse până la data de 21.09.2021, pe adresa: Direcția Învățământ General Cimișlia. Bd. Mihai Viteazul 44 sau adresa electronică a Direcției: dgitscimislia@gmail.com

Proiectul deciziei cu privire la modificarea a fondatorului Instituției Publice Gimnaziul Porumbrei din satul Porumbrei este disponibil pe pagina web a Consiliului raional Cimișlia www.raioncimislia.md, la directoriul Transparența decizională, secțiunea Consultări publice

Persoana responsabilă de colectarea și examinarea recomandărilor:

  • Surdu Vasile, telefon 0 241 2 27 48.

118 afișări