×

Lansarea proiectului „Crucea Păzitoare a Creștinilor”

29 aprilie 2022

În data de 28 aprilie 2022 s-au întrunit într-o ședință de lucru Președintele Raionului Cimișlia dl Mihail Olărescu împreună cu Primarul orașului Cimișlia dl Sergiu Andronachi, reprezentantul Asociației Obștești “Cimișlienii de Pretutindeni” dl Vasile Sidor, arhitectul-șef al raionului dl Vasile Lupașcu, la care a avut loc prezentarea unui nou proiect marcant pentru locuitorii orașului, precum și pentru întreg raionul Cimișlia – „Crucea Păzitoare a Creștinilor”. Proiectului care își propune cele mai nobile scopuri – promovarea semnului creștinătății.

Conceptul proiectului a fost elaborat de proiectanții din cadrul ÎM Biroului de Proiectări, Prospecțiuni și Servicii Cimișlia. Crucea Păzitoare a Creștinilor este reprezentată printr-o construcție de metal cu o înălțime de 26 m, ancorată pe un postament de beton armat cu o înălțime de 3 m, înălțimea totală a construcției constituind 29 m. Amenajarea teritoriului, căile de acces spre edificiu sunt executate cu folosirea materialelor naturale (lemn, piatră) pentru încadrarea cât mai armonioasă în cadrul natural al locului. De comun acord cu Agenția „Moldsilva” a fost selectat un teren al fondului forestier în regiunea „Recea”, parcela nr. 73, amplasat în extravilanul or. Cimișlia, str. Toma Ciorbă, locația având o înălțime a reliefului de +130 m deasupra nivelului mării.

Consiliul Raional Cimişlia și Primăria Cimişlia în parteneriat cu Asociația Obștească „Cimișlieni De Pretutindeni” inițiază procesul de informare a tuturor locuitorilor raionului Cimișlia, precum și a băștinașilor care sânt stabiliți peste hotarele țării, în promovarea ideii nobile de unire a tuturor națiunilor, a păcii și conviețuirii pașnice a tuturor creștinilor prin edificarea acestei cruci.

Să fie cu Doamne Ajută și într-un ceas bun!

86 afișări