×

Ședință ordinară a Consiliul Raional Cimișlia – joi, 29 septembrie 2022

16 septembrie 2022

Se aduce la cunoștință publică întrunirea Consiliului Raional Cimișlia în ședință ordinară, care va avea loc în data de 29 septembrie 2022, ora 10:00, sala de ședință, et. II, sediul Consiliul Raional Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 12, cu următoarea ORDINE DE ZI:

 1. Cu privire la raportul privind executarea bugetului raional pentru semestrul I al anului 2022.

Raportor: Răcilă Olesea, șef, Direcția Finanțe Cimișlia.

 1. Cu privire la modificarea bugetului raional aprobat pentru anul 2022.

       Raportor: Răcilă Olesea, șef, Direcția Finanțe Cimișlia.

 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al consiliului raional.

Raportor: Răcilă Olesea, șef, Direcția Finanțe Cimișlia.

 1. Cu privire la raportul de activitate al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei pentru anul 2021.

Raportor: Mihail Motroi, șef, Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei.

 1. Cu privire la raportul de activitate al Direcției Învăţământ General Cimișlia în anul 2021 – 2022.

Raportor: Surdu Vasile, șef, Direcția Învățământ General Cimișlia.

 1. Cu privire la raportul de activitate al Instituției Publice Școala Sportivă Cimișlia pentru anul 2021 – 2022.

Raportor: Bezer Gheorghe, director Instituția Publică Școala Sportivă Cimișlia.

 1. Cu privire la raportul de activitate al Instituției Publice Liceul Internat cu Profil Sportiv Lipoveni în anul 2021 – 2022.

Raportor: Bârsa Grigore, directorul Instituției Publice Liceul Internat Sportiv Lipoveni.

 1. Privind aprobarea statutului Instituției Publice Gimnaziul Gradiște, raionul Cimișlia.

Raportor: Surdu Vasile, șef, Direcția Învățământ General Cimișlia.

 1. Cu privire la Acordul de asociere.

Raportor: Torgai Vadim, vicepreședinte al raionului.

 1. Privind modificarea Deciziei consiliului raional nr. 04/01 din 30.06.2020 cu privire la instituirea Comisiei consultative pentru domeniul locuințelor a Consiliului Raional Cimișlia.

Raportor: Vasluian Mariana, șef, Secția Administrație Publică.

 1. Privind modificarea Deciziei consiliului raional nr. 03/09 din 30.06.2021 cu privire la instituirea Comisiei raionale pentru asigurarea schimbării și eliberării legitimațiilor victimelor reabilitate ale represiunilor politice

Raportor: Ciuntu Viorica, specialist superior, Secția Administrație Publică.

 1. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Raional Cimișlia nr. 01/04 din 11.03.2022 cu privire la aprobarea componenței nominale a comisiei speciale pentru selectarea persoanelor care solicită indemnizații unice.

Raportor: Răcilă Olesea, șef, Direcția Finanțe Cimișlia.

 1. Privind modificarea Deciziei consiliului raional nr. 03/10 din 17.06.2022 cu privire la Întreprinderea Municipală „Servcom Cimișlia”.

Raportor: Bairac Marian, administrator, ÎM „Servcom Cimișlia”.

 1. Cu privire la aprobarea tarifului pentru serviciile de gestionare a deșeurilor comunale prestate populației de Întreprinderea Municipală „Servcom Cimișlia”.

Raportor: Bairac Marian, administrator, ÎM „Servcom Cimișlia”.

 1. Cu privire la aprobarea taxelor pentru instruire în Școala de Arte Cimișlia.

Raportor: Iulia Cojocaru, Direcția Cultură, Tineret, Sport și Turism Cimișlia.

 1. Cu privire la autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe ce aparțin Direcției Învățământ General Cimișlia.

Raportor: Surdu Vasile, șef, Direcția Învățământ General Cimișlia.

 1. Cu privire la autorizarea casării bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe ce aparțin Direcției Cultură, Tineret, Sport și Turism Cimișlia.

Raportor: Iulia Cojocaru, Direcția Cultură, Tineret, Sport și Turism Cimișlia.

 1. Privind autorizarea casării bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe ce aparțin Instituției Publice Gimnaziul Troițcoe, s. Troițcoe, r. Cimișlia.

Raportor: Tatiana Chizîm, director al Instituției Publice Gimnaziul Troițcoe.

 1. Cu privire la autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe, aflate în gestiunea IMSP Centrul de Sănătate Cimișlia.

Raportor: Capcelea Ludmila, șef, IMSP Centrul de Sănătate Cimișlia.

 1. Cu privire la expunerea la vânzare prin licitație cu strigare a unității de transport.

Raportor: Lupașcu Ecaterina, șef interimar, Secția Contabilitate.

 1. Privind formarea bunului imobil și retragerea unui teren din gestiunea economică a IMSP Spitalul Raional Cimișlia.

Raportor: Berejan Florin, specialist principal, Serviciul Arhitectură, Urbanism și Cadastru.

 1. Privind apărarea împotriva incendiilor a clădirii administrative a Consiliului Raional Cimișlia.

Raportor: Grosu Ghenadie, șef, Serviciul Juridic.

 1. Cu privire la încorporarea în rândurile Forțelor Armate ale Republicii Moldova şi serviciul civil.

Raportor: Dones Gheorghe, șef, Secția administrativ-militară (l.d.p.Cimişlia) a Centrului militar teritorial Hîncești.

82 afișări