×

ANUNȚ despre organizarea consultării publice a proiectului de decizie privind constituirea dreptului de superficie asupra unui bun imobil proprietate a raionului Cimișlia și transmiterea dreptului de superficie

8 noiembrie 2022

Serviciul Arhitectură, Urbanism și Cadastru din cadrul Consiliului Raional Cimișlia inițiază, începând cu data de 08 noiembrie a.c., consultarea publică a proiectului de decizie privind constituirea dreptului de superficie asupra unui bun imobil proprietate a raionului Cimișlia și transmiterea dreptului de superficie.

Scopul proiectului. Crearea cadrului juridic pentru construirea pe un teren proprietate a raionului Cimișlia de către investitori privați a  unui centru modern de diagnostică medicală computerizată. Terenul este situat în or. Cimișlia, str. Alexandru cel Bun 133 și este în gestiunea  IMSP Spitalul Raional Cimișlia.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie. Superficia este unicul mod legal de a  edifica construcții pe un teren ce nu aparține constructorului, în afara parcurilor industriale. Adoptarea proiectului de decizie:

 • permite consituirea dreptului de superficie asupra unui bun imobil;
 • stabilește condițiilor de intrarea în dreptul de superficie;
 • determină mecanismului de intrare în dreptul de superficie.

Temeiuri legale ale proiectului de decizie. Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu prevederile legale ale următoarelor acte:

 • Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;
 • Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală;
 • Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice;
 • Codul Funciar nr 828/1991;
 • Codul Civil nr. 1107/2002;
 • Legea nr. 1308/1997 privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului;
 • Legea nr. 989/2002 cu privire la activitatea de evaluare;
 • Regulamentul privind licitațiile cu strigare și cu reducere aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 136/2009.

Rezultate urmărite.

 1. Consultarea opiniei publice privind construirea obiectivului medical privat pe un teren public cu păstrarea dreptului de proprietate după UAT sau pe un teren privatizat de la UAT.
 2. Evaluarea riscurilor transmiterii dreptului de superficie unui terț.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până la data de 22 niembrie a.c. pe adresa: bd. Ștefan cel Mare 12, or. Cimișlia, Consiliul Raional Cimișlia sau pe adresa electronică: patrimoniu@raioncimislia.md.

Proiectul de decizie consultat public este disponibil pe pagina web a Consiliului Raional Cimișlia http//raioncimislia.md/, la rubrica Transparență decizională, secțiunea Consultări publice.

Persoana responsabilă de colectarea și examinarea recomandărilor –

Florin Berejan, specialist principal, Serviciul Arhitectură, Urbanism și Cadastru.

Telefon de contact – 0 241 23157

97 afișări