×

Consiliului Raional Cimișlia a fost convocat în ședință extraordinară

11 noiembrie 2022

În conformitate cu Dispoziția președintelui raionului nr.135-d din 03 noiembrie  2022, astăzi, 11 noiembrie 2022, în sala de ședinte din incinta Consiliului Raional Cimișlia s-a desfășurat ședința extraordinară a Consiliului Raional Cimișlia, la care au participat 25 de consilieri din cei 33 aleși.

De această dată, în calitate de președinte al ședinței, a fost propusă candidatura domnului Vasile Melente pentru a prezida ședința.

Toate proiectele de decizii au fost examinate în cadrul ședințelor comisiilor consultative de specialitate ale consiliului raional, au fost avizate pozitiv și propuse consiliului raional spre examinare și adoptare.

Ordinea de zi a fost suplinită cu 2 chestiuni:

  • Proiect de decizie nr. 06-16 din 11 noiembrie 2022 privind delegarea atribuțiilor de șef al IMSP Centrul de Sănătate Gura Galbenei;
  • Proiect de decizie nr. 06-17 din 11 noiembrie 2022 cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al consiliului raional;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală, deciziile adoptate vor fi semnate de președintele ședinței și contrasemnate de secretarul consiliului, publicate în Registrul de stat a actelor locale.

Deciziile adoptate în cadrul ședinței vor fi aduse la cunoștință publică  prin publicarea pe pagină oficială a Consiliului Raional Cimișlia www.raioncimislia.md

88 afișări