×

Ședință ordinară a Consiliul Raional Cimișlia – vineri, 02 decembrie 2022

23 noiembrie 2022

Se aduce la cunoștință publică întrunirea Consiliului Raional Cimișlia în ședință ordinară, care va avea loc în data de 02 decembrie 2022, ora 10:00, sala de ședință, et. II, sediul Consiliul Raional Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 12, cu următoarea ORDINE DE ZI: 

 1. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2023 în lectura a doua.

Raportor: Olesea Răcilă, șef, Direcția Finanțe Cimișlia.

 1. Cu privire la modificarea bugetului raional aprobat pentru anul 2022.

Raportor: Olesea Răcilă, șef, Direcția Finanțe Cimișlia.

 1. Cu privire la Programul de activitate al Consiliului Raional Cimișlia pentru anul 2023.

Raportor: Mariana Vasluian, șef, Secția Administrație Publică.

 1. Cu privire la raportul de activitate al IP „Incubatorul de Afaceri din Cimișlia” pentru anul 2022.

Raportor: Alexandru Stamatov, manager, IP „Incubatorul de Afaceri din Cimișlia”.

 1. Cu privire la raportul de activitate al ÎM „Biroul de proiectări, prospecțiuni și servicii” Cimișlia, pentru anul 2022.

Raportor: Victor Cojocaru, manager, Biroul de proiectări, prospecțiuni și serviciu” Cimișlia.

 1. Cu privire la raportul de activitate al Azilului de bătrîni și invalizi din orașul Cimișlia, pentru anul 2022.

Raportor: Polina Jucovscaia, director, Azilul de bătrîni și invalizi din orașul Cimișlia.

 1. Cu privire la raportul de activitate al Secției Cultură, Tineret și Sport a Consiliului raional Cimișlia pentru anul 2021.

Raportor: Iulia Cojocaru, șef, Direcția Cultură, Tineret, Sport și Turism Cimișlia.

 1. Privind constituirea dreptului de superficie asupra unui bun imobil proprietate a raionului Cimișlia și transmiterea dreptului de superficie.

Raportor: Florin Berejan, specialist principal, Serviciul Arhitectură, Urbanism și Cadastru.

 1. Cu privire la Regulamentul de organizare și funcţionare al Instituției Medico – Sanitare Publice Centrul de Sănătate Cimișlia.

Raportor: Ludmila Capcelea, șef, IMSP Centrul de Sănătate Cimișlia.

 1. Cu privire la Regulamentul de organizare și funcţionare al Instituției Medico – Sanitare Publice Centrul de Sănătate Gura Galbenei.

Raportor: Lidia Vicol, șef, IMSP Centrul de Sănătate Gura Galbenei.

 1. Cu privire la Regulamentul de organizare și funcţionare al Instituției Medico – Sanitare Publice Centrul de Sănătate Javgur.

Raportor: Elena Ciobanu, șef, IMSP Centrul de Sănătate Javgur.

 1. Cu privire la administrarea unui bun imobil din gestiunea IMSP Spitalul Raional Cimișlia.

Raportor: Florin Berejan, specialist principal, Serviciul Arhitectură, Urbanism și Cadastru.

 1. Cu privire la graficul concediilor persoanelor cu funcții de demnitate publică și a conducătorilor unităților bugetare din subordinea consiliului raional, pentru anul 2023.

Raportor: Elena Aramă, specialist principal, aparatul președintelui.

 1. Cu privire la numirea în funcție publică.

Raportor: Elena Aramă, specialist principal, aparatul președintelui.

 1. Privind desfășurarea controlului medical şi recrutarea militară a tinerilor care au atins vârsta de 16 ani.

Raportor: Gheorghe Dones, șef secție administrativ-militară (l.d.p. Cimișlia).

71 afișări