×

Consiliului Raional Cimișlia s-a întrunit în prima ședință din acest an

3 februarie 2023

În conformitate cu Dispoziția președintelui raionului nr. 06-d din 25 ianuarie 2023, astăzi, 03 februarie 2023, în sala de ședințe din incinta Consiliului Raional Cimișlia s-a desfășurat ședința extraordinară a Consiliului Raional Cimișlia, la care au participat 27 de consilieri din cei 33 aleși.

De această dată, în calitate de președinte al ședinței, a fost propusă candidatura domnului Iurie Răileanu pentru a prezida ședința.

Toate proiectele de decizii au fost examinate în cadrul ședințelor comisiilor consultative de specialitate ale consiliului raional, au fost avizate pozitiv și propuse consiliului raional spre examinare și adoptare.

În cadrul ședinței, pe marginea celor 10 proiecte de pe ordinea de zi au apărut propuneri, care ulterior au fost analizate, supuse votului şi, respectiv, au fost adoptate deciziile corespunzătoare.

Astfel, Consiliul Raional Cimișlia a adoptat, astăzi, în ședința extraordinară,  Decizia de conferire a Titlului „Cetățean de Onoare al raionului Cimișlia”, în semn de înaltă apreciere pentru merite deosebite în dezvoltarea culturală a raionului, domnului Vasile Rusu, maestru în arte, artist-instrumentist, acordeonist în orchestra de muzică populară „Folclor” a Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici” și domnului Dumitru Olărescu, doctor în studiul artelor, director artistic al studiului „Viața”, membru al Prezidiului Uniunii Cineaștilor din Republica Moldova, profesor universitar, ulterior, fiind înmânat Titlul la una din ședințele festive realizată în cadrul consiliului raional.

Consiliul a mai aprobat repartizarea volumelor alocațiilor pentru lucrările de reparație a drumurilor locale de interes raional, și anume, L560 Drumul de acces spre s. Suric (tronsonul din s. Sagaidac), L 553 R26 Batîr Ciuflești, L558 R3 Hîrtop – Ialpug, L555 Drumul de acces spre s. Ivanovca Nouă. Totodată a fost distribuit veteranilor de război, participanți la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova, în legătură cu ziua de 2 martie – Ziua Memoriei și Recunoștinței.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală, deciziile adoptate vor fi semnate de președintele ședinței și contrasemnate de secretarul consiliului, publicate în Registrul de stat a actelor locale.

Deciziile adoptate în cadrul ședinței vor fi aduse la cunoștință publică  prin publicarea pe pagină oficială a Consiliului Raional Cimișlia www.raioncimislia.md.

93 afișări