×

Proiect de decizii 23 martie 2018

 

01. Cu privire la raportul privind executarea bugetului raional pe anul 2017
02. Cu privire la modificarea bugetului raional aprobat pe anul 2018 ianuarie
03. Cu privire la repartizarea surselor financiare din fondul de rezerva pe anul 2018
04. Cu privire la odihna şi întremarea sănătăţii copiilor în sezonul estival 2018
05. Cu privire la angajarea unui împrumut şi acordarea împuternicirilor Preşedintelui raionului
06. Cu privire la confirmarea managerului responsabil de implimentarea Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II
07. Cu privire la modificarea componenţei nominale a grupului de lucru a Biroului Comun de Informații și Servicii
08. Сu privire la încorporarea din mai-iulie 2018 în rîndurileForţelor Armate ale Republicii Moldova şi serviciului civil a cetăţenilor născuţi în anii 1991-2000
09. Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe
10. Cu privire la transmiterea patrimoniului public
11. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr.08/14 din 16 octombrie 2015 „Cu privire la instituirea comisiei raionale de privatizare a fondului de locuinţe din teritoriu, proprietate a statului”
12. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr.05/10 din 26.10.2017 “Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 09/20 din 29.09.2011 ”Cu privire la instituirea comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate
13.Cu privire la acordarea indemnizaţiei unice
14. Cu privire la aprobarea Programului teritorial de prevenire și control al diabetului zaharat pentru anii 2017-2021
15. Cu privire la aprobarea Programului teritorial privind controlul tutunului pentru anii 2017-2021
16. Cu privire la conferirea gradului de calificare
17. Cu privire la avansarea într-o treaptă de salarizare superioară
18. Cu privire la Statele de personal ale serviciului de deservire a clădirilor din subordinea Consiliului raional
19. Cu privire la modificarea componenţei comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional
20. Cu privire la numirea în funcție Cojocaru Iulia
21. Cu privire la acordul transmiterii unui bun imobil din proprietatea orașului Cimișlia în proprietatea raionului Cimișlia
22. Cu privire la transmiterea unui bun imobil din proprietatea publică a statului, din gestiunea Școlii Profesionale Cimișlia, în proprietatea publică a raionului Cimișlia
23. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Cimișlia nr. 08/10 din 16.12 2016
24. Cu privire la atribuirea denumirii Școlii de arte
25. Cu privire la transmiterea terenurilor proprietate publică a UAT de nivelul doi
26. Program Consiliu 2018
27. Cu privire la instituirea comisiei raionale privind organizarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate
Ordinea de zi 23.03.2018

93 afișări