×

Ședința ordinară din 22.12.2017

Deciziile aprobate la sedinta ordinara din 22 decembrie 2017
Cu privire la raportul privind executarea bugetului raional pe 9 luni ale anului 2017
Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2018 in prima lectura
Cu privire la modificarea bugetului raional aprobat pentru anul 2017
Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2018 in a doua lectura
Cu privire la repartizarea surselor financiare din componenta raionala
Privind acordul transmiterii unor bunuri proprietate publica a statului in proprietatea publica a raionului Cimislia
Privind scoaterea la vinzare-cumparare prin licitatie publica a doua unitati de transport
Privind aprobarea acordului de parteneriat dinntre Municipalitatea Aizkraukle (Republica Letonia) si raionul Cimislia cu privire la cooperare si asistenta reciproca in domeniul economic, social, educatie, sport si cultura
Privind aprobarea statului de personal al IMSP “Spitalul raional Cimislia” pentru anul 2018
Privind aprobarea statului de personal al IMSP “Centrul de Sanatate Cimislia” pentru anul 2018
Privind aprobarea statelor de personal ale IMSP Centrul de sanatate Javgur pentru anul 2018
Privind aprobarea statelor de personal ale IMSP Centrul de sanatate Gura Galbenei pentru anul 2018
Privind acordarea permisiunii IMSP CS Cimislia pentru darea in locatiune a unui spatiu din incinta sediului cladirii pe care о gestioneaza
Cu privire la securitatea transfuzionala si autoasigurarea cu produse sangvine pentru anii 2017 -2021
Cu privire la aprobarea Programului teritorial de combatere a hepatitelor virale В, С si D pentru anii 2017-2021
Cu privire la aprobarea Planului de actiuni anticorupfie la nivel local pentru anii 2018-2020.
Cu privire la crearea Centrului de plasament pentru copiii separati de parinti
Cu privire la crearea serviciului social Centrul maternal
Cu privire la completarea Regulamentului de funcfionare a Azilului de Batrini si invalizi din raionul Cimislia
Cu privire la completarea Regulamentului de activitate a serviciilor de ajutor social la domiciliu batrinilor singuratici si cetatenilor inapti de munca
Cu privire la modificarea si completarea deciziei nr.02127 din 12.05.2017 Cu privire la participarea Consiliului raional Cimislia in cadrul proiectului de constructie a locuintelor pentru paturile socialmente vulnerabile II
Cu privire la aprobarea materialelor in de delimitare mod selectiv a terenurilor proprietate publica a UAT de nivelul doi-raionul Cimislia.
Privind numirea in functie a managerului IP „Incubatorul de Afaceri din Cimislia”.

1142 afișări