×

Ședința ordinară din 23.03.2018


Deciziile aprobate la sedinta ordinara din 23 martie 2018
02.01 Cu privire la raportul privind executarea bugetului raional pe anul 2017
02.02 Cu privire la modificarea bugetului raional aprobat pe anul 2018 ianuarie
02.03 Cu privire la repartizarea surselor financiare din fondul de rezerva pe anul 2018
02.04 Cu privire la odihna şi întremarea sănătăţii copiilor în sezonul estival 2018
02.05 Cu privire la angajarea unui împrumut şi acordarea împuternicirilor Preşedintelui raionului pentru semnarea documentelor referitoare la angajarea împrumutului, precum şi a altor documente necesare pentru implimentarea Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II
02.06 Cu privire la confirmarea managerului responsabil de implimentarea Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II
02.07 Cu privire la modificarea componenţei nominale a grupului de lucru a Biroului Comun de Informații și Servicii din raionul Cimișlia
02.08 Сu privire la încorporarea din mai-iulie 2018 în rîndurileForţelor Armate ale Republicii Moldova şi serviciului civil a cetăţenilor născuţi în anii 1991-2000
02.09 Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe
02.10 Cu privire la transmiterea patrimoniului public
02.11 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr.08/14 din 16 octombrie 2015 „Cu privire la instituirea comisiei raionale de privatizare a fondului de locuinţe din teritoriu, proprietate a statului
02.12 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr.05/10 din 26.10.2017 “Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 09/20 din 29.09.2011 ”Cu privire la instituirea comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate
02.13 Cu privire la acordarea indemnizaţiei unice
02.14 Cu privire la aprobarea Programului teritorial de prevenire și control al diabetului zaharat pentru anii 2017-2021
02.15 Cu privire la aprobarea Programului teritorial privind controlul tutunului pentru anii 2017-2021
02.16 Cu privire la conferirea gradului de calificare
02.17 Cu privire la avansarea într-o treaptă de salarizare superioară
02.18 Cu privire la Statele de personal ale serviciului de deservire a clădirilor din subordinea Consiliului raional
02.19 Cu privire la modificarea componenţei comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional
02.20 Cu privire la numirea în funcție
02.21 Cu privire la acordul transmiterii unui bun imobil din proprietatea orașului Cimișlia în proprietatea raionului Cimișlia
02.22 Cu privire la transmiterea unui bun imobil din proprietatea publică a statului, din gestiunea Școlii Profesionale Cimișlia, în proprietatea publică a raionului Cimișlia
02.23 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Cimișlia nr. 08/10 din 16.12 2016
02.24 Cu privire la transmiterea terenurilor proprietate publică a UAT de nivelul doi-raionul Cimişlia în proprietate publică a statului
02.25 Anexa nr.1 la decizia consiliului Raional Cimișlia
02.26 Privind modificarea deciziei nr.10/04 din 30 decembrie 2015 „Cu privire la instituirea comisiei raionale privind organizarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate”

158 afișări