×

ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al consiliului raional

12 mai 2021

 Direcția Finanțe a Consiliului raional Cimișlia inițiază, începînd cu data de 12.05.2021, consultarea publică a proiectului de decizie cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al consiliului raional.

Scopul proiectului este alocarea mijloacelor financiare destinate unor cheltuieli pentru acțiuni cu caracter excepțional și imprevizibil și sînt destinate pentru lichidarea consecințelor calamităților naturale.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie.

Adoptarea de către Comisia situații excepționale a raionului Cimișlia a deciziei nr.02 pe data de 16 aprilie 2021 privind propunerea alocării din fondul de rezervă al consiliului raional a 150,0 mii lei proprietarilor apartamentelor nr.1, nr. 2 și nr.4 din casa de locuit situată în strada Viilor nr.1, or.Cimișlia, pentru lichidarea consecințelor incendiului devastator, care a avut loc pe data de 09.04.2021.

Prevederile de bază ale proiectului sînt alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă în sumă de 150,0 mii lei din 300,0 mii lei planificate în bugetul raional pentru anul 2021.

Beneficiarii proiectului de decizie sînt proprietarii apartamentelor nr.1, nr. 2 și nr.4 din casa de locuit situată în strada Viilor nr.1, or.Cimișlia,  avariate în rezultatul incendiului devastator din data de 09.04.2021.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sînt lichidarea consecințelor incendiului devastator, care a avut loc pe data de 09.04.2021.

Impactul estimat al proiectului de decizie este restabilirea parțială a locuințelor, restabilirea documentelor, ajutorarea parțială a sinistraților (procurarea bunurilor de prima necesitate).

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu Legea nr.397/2003 privind finanțele publice locale, Legea nr. 181/2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale și Carta europeană a autonomiei locale (STE. 122 – 1985).

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 28 mai 2021, pe adresa: Direcția Finanțe Cimișlia,     b-dul Ștefan cel Mare,12, bir. 305, raionul Cimișlia sau adresa electronică a Direcției Finanțe Cimișlia: d.finantecim@gmail.com.

Proiectul deciziei cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al consiliului raional şi nota informativă (materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie) este  disponibil pe pagina web a Consiliului raional Cimișlia http://raioncimislia.md/, la directoriul Transparența decizională, secțiunea Consultări publice.

     Persoanele responsabile de colectarea și examinarea recomandărilor:

  • Olesea Răcilă, telefon 0-241-2-32-69;
  • Veronica Răilean, telefon 0-241-2-32-69;
  • Elena Erșova, telefon 0-241-2-32-69.

132 afișări