×

ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2021

12 mai 2021

Direcția Finanțe a Consiliului raional Cimișlia inițiază, începînd cu data de 12.05.2021, consultarea publică a proiectului de decizie cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2021.

Scopul proiectului este asigurarea funcționalității instituțiilor publice, direcțiilor, secțiilor subordonate consiliului raional.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie sînt demersurile depuse de instituțiile publice subordonate consiliului raional, alocările efectuate de APL de nivelul întîi, mijloacele alocate din bugetul de stat, deciziile aprobate de consiliul raional anterior.

Prevederile de bază ale proiectului sînt regulile bugetare și obiectivele bugetar-fiscale, politicile locale și naționale.

Beneficiarii proiectului de decizie sînt lucrătorii medicali (beneficiari de indemnizații), instituțiile publice, întreprinderile municipale, subdiviziunile  consiliului raional.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sînt regulile bugetare aprobate la nivel de bugetul raional, sursele de finanțare ale bugetului local, cheltuielile bugetului local.

Impactul estimat al proiectului de decizie este buna funcționare a instituțiilor publice.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu Legea nr.397/2003 privind finanțele publice locale, Legea nr. 181/2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale și Carta europeană a autonomiei locale (STE. 122 – 1985.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 28 mai 2021, pe adresa: Direcția finanțe Cimișlia, b-dul Ștefan cel Mare,12, bir. 305, raionul Cimișlia  sau adresa electronică a Direcției Finanțe Cimișlia: d.finantecim@gmail.com.

Proiectul deciziei cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2021 şi nota informativă (materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie) este  disponibil pe pagina web a Consiliului raional Cimișlia http://raioncimislia.md/, la directoriul Transparența decizională, secțiunea Consultări publice.

   Persoanele responsabile de colectarea și examinarea recomandărilor:

  • Olesea Răcilă, telefon 0-241-2-32-69;
  • Veronica Răilean, telefon 0-241-2-32-69;
  • Elena Erșova, telefon 0-241-2-32-69.

90 afișări