×

ANUNȚ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie cu privire la instalarea plăcii comemorative

2 iunie 2021

Consiliul raional Cimișlia inițiază, începând cu data de 02 iunie, curent, consultarea publică a proiectului de Decizie cu privire la instalarea plăcii comemorative.

Scopul proiectului este comemorarea ex medicului-șef al raionului Cimișlia Marciuc Ion Efim pe fațada clădirii spitalului raional.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie cu privire la instalarea plăcii comemorative constă în semn de recunoștință și respect pentru contribuția substanțială în dezvoltarea Spitalului raional Cimișlia de către ex medicul-șef al raionului Cimișlia Marciuc Ion Efim.

Dl Marciuc Ion Efim a activat în cadrul Spitalului raional Cimișlia în anii 1966-1999, în calitate de medic infecționist, medic șef adjunct și medic șef al raionului în anii 1977 – 1990. A contribuit substanțial la dezvoltarea bazei tehnico- materială a spitalului, precum și a potențialului uman formând un colectiv de profesioniști cu activitate practică de succes, colectivul fiind apreciat cu Diploma Ministerului Sănătății a URSS.

În anii de activitate în calitate de medic-șef al raionului a dlui Marciuc Ion Efim au fost construite practic toate edificiile, în care azi este amplasat spitalul raional și anume: policlinica cu 6 etaje, blocul staționar cu 4 etaje (actual secțiile terapie, pediatrie), cazangerie, blocul spălătoria, blocul alimentar, blocul pato-morfologic, garaje, blocul boli contagioase/pediatric – tip (actual Centrul Multifuncțional), inclusiv dotarea serviciilor cu echipamente și mobilier medical.

Prevederile de bază ale proiectului de decizie sunt reglementate în conformitate cu legislația în vigoare: Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă; Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală; Legea nr.192/2011 monumentelor de for public.

Având ca bază scrisoarea de inițiativă a dnei Mariana Florea, director interimar, IMSP Spitalul raional Cimișlia nr. 122 din 31.05.2021 cu privire la instalarea plăcii comemorative ce îl reprezintă pe ex medicul-șef al raionului Cimișlia Marciuc Ion Efim pe fațada clădirii spitalului raional.

Rezultatele urmărite. Recunoștință și respect pentru contribuția substanțială în dezvoltarea Spitalului raional Cimișlia de către ex medicul-șef al raionului Cimișlia Marciuc Ion Efim.  

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 12 iunie 2021, pe adresa: Consiliul raional Cimișlia, situat pe adresa: or. Cimișlia b-dul Ștefan cel Mare, 12 sau adresa electronică crcim@mail.ru.

Proiectul deciziei cu privire decizie cu privire la instalarea plăcii comemorative este disponibil pe pagina web a Consiliului raional Cimișlia http://raioncimislia.md/, la rubrica Transparență decizională, secțiunea Consultări publice.

Persoanele responsabile de colectarea și examinarea recomandărilor:

Vasluian Mariana, șef Secția Administrație Publică, tel: 0241 22143.

109 afișări