×

ANUNȚ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie cu privire la aprobarea raportului de activitate al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei pentru anul 2020

7 septembrie 2021

Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei iniţiază, începînd cu data de 07.09.2021, consultarea publică a proiectului de deciziecu privire la raportul de activitate al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei  pentru anul 2020.

Scopul proiectului este  audierea raportului de activitate a Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei pentru anul 2020, prezentat de dl Mihail Motroi, șef, Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei.

Necesitatea elaborării şi adoptării  proiectului de decizie este capacitatea asigurării executării calitative și în termenii stabiliți a sarcinilor/atribuțiilor stabilite în Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei și a Deciziilor consiliului raional pe domeniul de competență.

Prevederile de bază ale proiectului de deciziesă se ia act de raportul privind activitatea pentru anul 2020 a Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei.

 Beneficiarii proiectului de decizie sînt toate structurile locale responsabile de asistența socială .

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice aprobarea raportului de activitate a Direcției asistență social și protecție a familiei.

Impactul estimatal proiectului de decizie este promovarea politicii în domeniul asistenței sociale și protecției familiei la nivel teritorial administrat.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare;

  • 4 alin. (3) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;
  • 43, art.46 din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală;
  • Decizia consiliului raional nr. 01/16 din 16.03.2021 cu privire la Programul de activitate al Consiliului raional Cimișlia pentru anul 202l;
  • Decizia consiliului raional 04/13 din 18.07.2012 cu privire la Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei;

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de22.09.2021,pe adresa: or. Cimișlia, str. Alexandru cel Bun 133 sau adresa electronică: as.cimislia@gmail.com.

Proiectul deciziei cu privire la aprobarea raportului de activitate al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei pentru anul 2020 este disponibil pe pagina web oficială a Consiliului raional Cimișlia: https://raioncimislia.md/ la rubrica Transparență decizionalăsecțiunea Consultări publice.

Persoana responsabilă de colectarea și examinarea recomandărilor:

  • Tcacenco Sofia, telefon 0241 26133;

107 afișări