×

ANUNȚ

9 septembrie 2021

Consultări publice a proiectului de decizie  cu privire la aprobarea  raportului de activitate al Secției Cultură, Tineret și Sport a Consiliului raional Cimișlia pentru anul 2020.

Secția Cultură, Tineret și Sport a Consiliului raional Cimișlia  iniţiază, începând cu data de 09.09.2021, consultarea publică a proiectului de decizie cu privire la raportul de activitate al Secției Cultură, Tineret și Sport a Consiliului raional Cimișlia pentru anul 2020.

Scopul proiectului este  audierea raportului de activitate al Secției Cultură, Tineret și Sport a Consiliului raional Cimișlia pentru anul 2020, prezentat de dna Cojocaru Iulia, șef, Secția Cultură, Tineret și Sport a Consiliului raional Cimișlia.

Necesitatea elaborării şi adoptării  proiectului de decizie este capacitatea  asigurării executării calitative și în termenii stabiliți a sarcinilor/atribuțiilor stabilite în Regulamentul de organizare și funcționare a Secției Cultură, Tineret și Sport a Consiliului raional Cimișlia  și a Deciziilor consiliului raional pe domeniul de competență.

Prevederile de bază ale proiectului de decizie să se ia act de raportul privind activitatea pentru anul 2020 a Secției Cultură, Tineret și Sport a Consiliului raional Cimișlia.

Beneficiarii proiectului de decizie sânt  toate structurile locale responsabile de  domeniile cultură, tineret și sport.

 Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice aprobarea raportului de activitate a Secției Cultură, Tineret și Sport a Consiliului raional Cimișlia.

 Impactul estimat al proiectului de decizie este  promovarea politicii în domeniul culturii, tineretului și sportului la nivel teritorial administrat.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare;

  • 4 alin. (3) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;
  • 43, art.46 din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală;
  • Decizia consiliului raional nr. 01/16 din 16.03.2021 cu privire la Programul de activitate al Consiliului raional Cimișlia pentru anul 202l;
  • Decizia consiliului raional 06/10din 10.12.2020 cu privire la Regulamentul de organizare și funcționare a Secției Cultură, Tineret și Sport a Consiliului raional Cimișlia;

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 22.09.2021, pe adresa: or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 12 sau adresa electronică: cimisliacultura@mail.ru

Proiectul deciziei cu privire la aprobarea raportului de activitate al Secției Cultură, Tineret și Sport a Consiliului raional Cimișlia   pentru anul 2020 este disponibil pe pagina web oficială a Consiliului raional Cimișlia: https://raioncimislia.md/ la rubrica Transparență decizionalăsecțiunea Consultări publice.

Persoana responsabilă de colectarea și examinarea recomandărilor:

  • Cojocaru Iulia, telefon 0 609 86 000;

84 afișări