×

ANUNȚ privind consultarea publică a proiectului de decizie Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2023 în lectura a doua

17 noiembrie 2022

Direcția Finanțe a Consiliului raional Cimișlia inițiază, începînd cu data de 17.11.2022, consultarea publică a proiectului bugetului raional pentru anul 2023.

Scopul proiectului este obținerea actului juridic al Consiliului raional, care va reglementa partea financiară a exercitării funcţiilor din competenţa autorităților/instituțiilor bugetare conform legislaţiei în vigoare în anul bugetar și asigurarea funcționalității instituțiilor publice, direcțiilor, secțiilor subordonate consiliului raional.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie este asigurarea funcționalității instituțiilor publice, direcțiilor, secțiilor subordonate consiliului raional în anul bugetar 2023.

Prevederile de bază sunt regulile bugetare și obiectivele bugetar-fiscale, politicile locale și naționale.

Beneficiarii proiectului bugetului raional sunt locuitorii raionului Cimișlia, elevii, copiii din instituțiile de învățământ, beneficiarii de servicii sociale, instituțiile publice subordonate consiliului raional, administrația autorităților publice de nivelul doi.

Rezultatele scontate – asigurarea funcționalității instituțiilor publice, direcțiilor, secțiilor subordonate consiliului raional.

Proiectul bugetului a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii cu privire la actele normative nr. 100/2017, art. 43 alin. (1) lit. b) și b1) din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, art. 24, art. 25, art. 47 și art. 55 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014, art. 20 și art. 21 din Legea nr. 397/2003 privind finanţele publice locale, art. 37 din Legea nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat, Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 209/2015.

Recomandările pe marginea proiectului bugetului supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 30.11.2022, ora 17.00, pe adresa: Direcția finanțe Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare, 12, bir. 305, raionul Cimișlia sau adresa electronică a Direcției Finanțe Cimișlia: d.finantecim@gmail.com.

Proiectul bugetului este disponibil pe pagina web a Consiliului raional Cimișlia http://raioncimislia.md/, în secțiunea Transparența decizională, compartimentul Consultări publice.

Persoana responsabilă de colectarea și examinarea recomandărilor
Răcilă Olesea, șef Direcție finanțe, telefon 0-241-2-20-48

120 afișări