×

ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie cu privire la modificarea bugetului raional aprobat pentru anul 2022

22 noiembrie 2022

Direcția Finanțe Cimișlia inițiază, începînd cu data de 21.10.2022, consultarea publică a proiectului de decizie cu privire la modificarea bugetului raional aprobat pentru anul 2022.

Scopul proiectului: asigurarea funcționalității instituțiilor publice, direcțiilor, secțiilor subordonate Consiliului raional.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie: majorarea bugetului la partea de venituri și cheltuieli în baza demersurilor instituțiilor bugetare și reorientarea unor alocații în dependență de necesitățile existente.

Prevederile de bază: regulile bugetare și obiectivele bugetar-fiscale, politicile locale și naționale.

Beneficiarii proiectului: instituțiile publice, subdiviziunile consiliului raional.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sînt principiile şi regulile bugetare stabilite la nivel de bugetul raional, sursele de finanțare și cheltuielile bugetului local.

Impactul estimat al proiectului de decizie: buna funcționare a instituțiilor publice.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu Legea nr. 397/2003 privind finanțele publice locale, Legea nr. 181/2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale și Carta europeană a autonomiei locale (STE. 122 – 1985.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 31 octombrie 2022 pe adresa: Direcția finanțe Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare,12, bir. 305, raionul Cimișlia sau la adresa electronică a Direcției Finanțe: d.finantecim@gmail.com.

Proiectul deciziei cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2022, nota informativă, materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie sunt disponibile pe pagina web a Consiliului raional Cimișlia http://raioncimislia.md/, la compartimentul Transparența decizională, secțiunea Consultări publice.

Persoane responsabile:

  • Veronica Railean, telefon 0-241-2-32-69;
  • Elena Erșova, telefon 0-241-2-32-69.

Data publicării  21.10.2022

59 afișări