×

Desfășurarea ședințelor Comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului Raional Cimișlia

30 ianuarie 2023

Informăm opinia publică despre lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Raional Cimișlia, care va avea loc vineri, 03 februarie 2023, sala de ședințe a consiliului raional, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 12.

Ședințele comisiilor consultative de specialitate se vor desfășura în ordinea următoare:

  • 02 februarie 2023, ora 13:00, sala de protocol, et. II – Comisia pentru problemele învățământului, culturii, protecției sociale, sănătății publice și turismului;
  • 02 februarie 2023, ora 15:00, sala de protocol, et. II – Comisia pentru problemele economico-financiare, investiții, drept și disciplină;
  • 03 februarie 2023, ora 09:00, sala de protocol, et. II – Comisia pentru problemele agriculturii, industriei, protecției mediului și amenajării teritoriului.

Proiectele de decizii incluse în ordinea de zi sunt plasate pe pagina oficială a Consiliului Raional Cimișlia www.raioncimislia.md, rubrica Transparență decizională, secțiunea Proiecte de decizii.

 

 

87 afișări