×

ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie cu privire la activitatea consiliului de administrație al ÎM „Centrul Stomatologic raional Cimișlia” pentru anul 2022

21 februarie 2023

Direcția Finanțe Cimișlia inițiază, începînd cu data de 21.02.2023, consultarea publică a proiectului de decizie cu privire la activitatea consiliului de administrație al ÎM „Centrul Stomatologic raional Cimișlia” pentru anul 2022.

Scopul proiectului: audierea raportului privind activitatea consiliului de administrație al ÎM „Centrul Stomatologic raional Cimișlia” pentru anul 2022.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie: obținerea actului juridic al Consiliului raional, prin care va fi apreciată activitatea consiliului de administrație al ÎM „Centrul Stomatologic raional Cimișlia”.

Prevederile de bază: raportului privind activitatea consiliului de administrație al ÎM „Centrul Stomatologic raional Cimișlia” pentru anul 2022.

Beneficiarii proiectului: buna activitatea a instituțiilor a căror fondator este Consiliul raional.

Rezultatele scontate: aprobarea raportului anual privind activitatea consiliului de administrație al ÎM „Centrul Stomatologic raional Cimișlia”.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea municipal.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 07 martie 2023 pe adresa: Direcția finanțe Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare,12, bir. 305, raionul Cimișlia sau la adresa electronică a Direcției Finanțe: d.finantecim@gmail.com.

Proiectul deciziei şi nota informativă este disponibil pe pagina web a Consiliului raional Cimișlia http://raioncimislia.md/, la directoriul Transparența decizională, secțiunea Consultări publice.

Persoana responsabilă:
Șef Direcție finanțe, dna Olesea RĂCILĂ, telefon 0-241-2-20-48;

97 afișări