×

ANUNȚ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie cu privire la Programul de activitate al Consiliului Raional Cimișlia pentru anul 2024

15 noiembrie 2023

Secția Administrație Publică din cadrul Consiliul Raional Cimișlia inițiază, începând cu data de 15 noiembrie a.c., consultarea publică a proiectului de Decizie cu privire la Programul de activitate al Consiliului Raional Cimișlia pentru anul 2024.

Scopul proiectului este asigurarea bunei funcționări, executării la nivel a obiectivelor propuse şi respectării legislaţiei în vigoare.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie intervine în scopul implementării prevederilor Legii  nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative și a Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului Raional Cimișlia, aprobat prin Decizia consiliului raional nr. 11/08 din 09 decembrie 2011. Acest program prevede repartizarea sarcinilor în raport cu competențele și atribuțiile de serviciu, fiind indicate termene de realizare și responsabili de executare/monitorizare. Pentru elaborarea acestui program au fost colectate și examinate toate propunerile parvenite din partea tuturor factorilor de decizie.

Prevederile de bază ale proiectului de decizie sunt reglementate în conformitate cu legislația în vigoare: Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă; Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală.

Rezultatele urmărite. Buna funcționare și executarea la nivel a obiectivelor propuse.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 30 noiembrie a.c., pe adresa: Consiliul Raional Cimișlia, or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare, nr. 12 sau adresa electronică consiliu@raioncimislia.md.

Proiectul deciziei cu privire la Programul de activitate al Consiliului Raional Cimișlia pentru anul 2023, este disponibil pe pagina web a Consiliului Raional Cimișlia http://raioncimislia.md/, la rubrica Transparență decizională, secțiunea Consultări publice.

Persoana responsabilă de colectarea și examinarea recomandărilor:

Vasluian Mariana – șef, Secția Administrație Publică, tel: 0241 2 21 43.

74 afișări