×

ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

10 septembrie 2021

 cu privire la aprobarea Regulamentului de funcţionare a Azilului de bătrâni și invalizi și schimbarea denumirii acestuia  în redacția nouă , conform Hotărârii de Guvern  nr. 1500/2004

Azilul de bătrțni și invalizi din Cimișlia inițiază, începând cu data de 09.09.2021, consultarea publică a proiectului de decizie cu privire la renumirea Instituției și modificarea Regulamentului de funcționare a Azilului pentru persoane în vârstă şi persoane  cu deficiențe fizice.

Scopul proiectului: Adoptarea prezentului proiect de decizie rezidă din necesitatea corespunderii denumirii Instituției, conform Hotărîrii Guvernului 1500/2004 pentru aprobarea Regulamentului-tip cu privire la funcționarea Azilului pentru persoane în vârstă și persoane cu dizabilități, în schimb ,,Azil de bătrîni și invalizi”, ca efect a înlăturării oricăror discrepanțe sau premise de discriminarea a persoanelor în etate.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie: respectarea denumirii corectă conform Hotărțrei de Guvern  1500/2004, de renumit   Instituția ,,Azil de bătrâni  și  invalizi”  în  redacția  nouă: Instituție Publică ,,Azil pentru persoane în vîrstă și persoane cu deficiențe fizice”.

Prevederile de bază ale proiectului de decizie: implementarea recomandărilor Hotărîrii Guvernului 1500/2004, Hotărîrii Guvernului 323/2013 și alte acte normative, ce reglementează ramura dată de activitate.

Rezultatele scontate: respectarea recomandărilor actelor normative sus menționate, precum și drepturile fundamentale a beneficiarilor. Consolidarea răspunderii manageriale pentru gestionarea optimă a resurselor conform obiectivelor entității publice, pe baza principiilor bunei guvernări.

Impactul estimat: un sistem eficient de transparență publică intern managerial în instituția subordonată consiliului raional .

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu Hotărârile Guvernului nr. 1500/2004 și nr. 323/2013 și alte acte normative.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 20 septembrie 2021, pe adresa: Azilul de bătrîni și invalizi, strada Cetatea Albă 5, or. Cimișlia sau adresa electronică a Azilului: polet41@mail.ru.

Proiectul deciziei cu privire la renumirea Instituției și modificarea Regulamentului de funcționare a Azilului pentru persoane în vârstă şi persoane cu deficienţe fizice este disponibil pe pagina web a Consiliului raional Cimișlia http://raioncimislia.md/, la directoriul Transparența decizională, secțiunea Consultări publice.

Persoanele responsabile de colectarea și examinarea recomandărilor:

  • Polina Jucovscaia, telefon 0-241-2-10-37,
  • Pavel Gorban, 068 211 477

Data publicării 10.09.2021

87 afișări